Реферат: Токсикологія ФОС

Med-books.by - Библиотека медицинской литературы. Книги, справочники, лекции, аудиокниги по медицине. Банк рефератов. Медицинские рефераты. Всё для студента-медика.
Скачать бесплатно без регистрации или купить электронные и печатные бумажные медицинские книги (DJVU, PDF, DOC, CHM, FB2, TXT), истории болезней, рефераты, монографии, лекции, презентации по медицине.


=> Книги / Медицинская литература: Акупунктура | Акушерство | Аллергология и иммунология | Анатомия человека | Английский язык | Анестезиология и реаниматология | Антропология | БиоХимия | Валеология | Ветеринария | Внутренние болезни (Терапия) | Военная медицина | Гастроэнтерология | Гематология | Генетика | География | Геронтология и гериатрия | Гигиена | Гинекология | Гистология, Цитология, Эмбриология | Гомеопатия | ДерматоВенерология | Диагностика / Методы исследования | Диетология | Инфекционные болезни | История медицины | Йога | Кардиология | Книги о здоровье | Косметология | Латинский язык | Логопедия | Массаж | Математика | Медицина Экстремальных Ситуаций | Медицинская биология | Медицинская информатика | Медицинская статистика | Медицинская этика | Медицинские приборы и аппараты | Медицинское материаловедение | Микробиология | Наркология | Неврология и нейрохирургия | Нефрология | Нормальная физиология | Общий уход | О достижении успеха в жизни | ОЗЗ | Онкология | Оториноларингология | Офтальмология | Паллиативная медицина | Паразитология | Патологическая анатомия | Патологическая физиология | Педиатрия | Поликлиническая терапия | Пропедевтика внутренних болезней | Профессиональные болезни | Психиатрия-Психология | Пульмонология | Ревматология | Сестринское дело | Социальная медицина | Спортивная медицина | Стоматология | Судебная медицина | Тибетская медицина | Топографическая анатомия и оперативная хирургия | Травматология и ортопедия | Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | Урология | Фармакология | Физика | Физиотерапия | Физическая культура | Философия | Фтизиатрия | Химия | Хирургия | Экологическая медицина | Экономическая теория | Эндокринология | Эпидемиология | Ядерная медицина

=> Истории болезней: Акушерство | Аллергология и иммунология | Ангиология | Внутренние болезни (Терапия) | Гастроэнтерология | Гематология | Гинекология | ДерматоВенерология | Инфекционные болезни | Кардиология | Наркология | Неврология | Нефрология | Онкология | Оториноларингология | Офтальмология | Педиатрия | Профессиональные болезни | Психиатрия | Пульмонология | Ревматология | Стоматология | Судебная медицина | Травматология и ортопедия | Урология | Фтизиатрия | Хирургия | Эндокринология

=> Рефераты / Лекции: Акушерство | Аллергология и иммунология | Анатомия человека | Анестезиология и реаниматология | Биология | Биохимия | Валеология | Ветеринария | Внутренние болезни (Терапия) | Гастроэнтерология | Гематология | Генетика | Гигиена | Гинекология | Гистология, Цитология, Эмбриология | Диагностика | ДерматоВенерология | Инфекционные болезни | История медицины | Лечебная физкультура / Физическая культура | Кардиология | Массаж | Медицинская реабилитация | Микробиология | Наркология | Неврология | Нефрология | Нормальная физиология | Общий уход / Сестринское дело | Озз | Онкология | Оториноларингология | Офтальмология | Патологическая анатомия | Педиатрия | ПатоФизиология | Профессиональные болезни | Психиатрия-Психология | Пульмонология | Ревматология | Скорая и неотложная медицинская помощь | Стоматология | Судебная медицина | Токсикология | Травматология и ортопедия | Урология | Фармакогнозия | Фармакология | Фармация | Физиотерапия | Фтизиатрия | Химия | Хирургия | Эндокринология | Эпидемиология | Этика и деонтология

=> Другие разделы: Авторы | Видео | Клинические протоколы / Нормативная документация РБ | Красота и здоровье | Медицинские журналы | Медицинские статьи | Наука и техника | Новости сайта | Практические навыки | Презентации | Шпаргалки


Med-books.by - Библиотека медицинской литературы » Рефераты: Токсикология » Реферат: Токсикологія ФОС

Реферат: Токсикологія ФОС

0

Скачать бесплатно реферат:
«Токсикологія ФОС»


План

Вступ
. Перелік, значення й застосування препаратів фосфорорганічних сполук
. Фізичні й хімічні властивості фосфорорганічних сполук
. Патолого-анатомічна картина
. Клінічні симптоми отруєння тварин
. Діагностика
. Лікування
7. Профілактика отруєнь
. Ветеринарно-санітарна оцінка продуктів тваринництва
Висновок
Список використаної літератури

Вступ

Отруєння ФОС відносяться до найбільш частих видів інтоксикації. Воно перебігає у важкій формі, уражуючи одночасно велику кількість тварин, має внаслідок високу летальність. Часті випадки отруєння ФОС пояснюється широким використанням в захисті рослин великої кількості препаратів, частина з яких розсіюється в навколишньому середовищі, забруднюючи рослинність, корми, воду і з ними поступає в організм тварин. Важке протікання інтоксикації обумовлено високою токсичністю ФОС і багатосторонньою їх дією на життєво важливі системи організму, в яких вони визивають вираженні функціональні і структурні зміни. ФОС складають найбільш численну групу засобів захисту рослин, що використовуються як інсектициди, акарициди і гербіциди. Більшість фосфорорганічних сполук являють собою рідину з різким, неприємним запахом, погано розчиняються у воді і добре в органічних розчинниках [1].
Через широку розповсюдженість ФОС та часті випадки отруєння, лікарям ветеринарної медицини необхідно вміти своєчасно діагностувати інтоксикації та вміти надати допомогу тваринам, що надасть змогу попередити незворотні зміни в організмі тварини і навіть загибель. Своєчасна постановка діагнозу може запобігти масовій інтоксикації (вилучення, перевірка кормів, води).
Частіше отруюються великі продуктивні тварини, продукція від яких вживається людиною, тому на спеціаліста ветеринарної медицини покладається відповідальність не тільки за здоров’я тварин, а і людей, які будуть споживати продукцію від цих тварин.

1. Перелік, значення й застосування препаратів фосфорорганічних сполук

Отрутохімікати, або пестициди, становлять велику групу різних речовин і сполук для боротьби зі шкідниками й хворобами сільськогосподарських рослин та бур'янами.
Отрутохімікати у процесі застосування можуть потрапляти в атмосферу, воду, грунт, забруднюючи харчові продукти. Небезпека цих речовин зумовлюється гонадотоксичною, ембріотоксичною, тератогенною (вади розвитку плода), мутагенною (зміни в генетичному матеріалі) та канцерогенною дією.
За призначенням отрутохімікати поділяють на:
• інсектициди (застосовуються для боротьби зі шкідливими комахами);
• бактерициди (направлені проти збудників бактеріальних хвороб);
• фунгіциди (проти грибні препарати);
• зооциди (застосовуються для винищення гризунів);
• нематоциди (направлені проти круглих черв'яків, зокрема нематод);
• гербіциди (застосовуються для боротьби з бур'янами) та ін.
Основними характеристиками отрутохімікатів є їх леткість, здатність проникати крізь шкіру, нагромаджуватися, розкладатися й виводитися з організму. Промисловість виробляє переважно 7 груп отрутохімікатів: хлорорганічні, фосфорорганічні, ртутьорганічні сполуки, карбамати, нітрофеноли, специфічні гербіциди та мідьвмісні фунгіциди.

2. Фізичні й хімічні властивості фосфорорганічних сполук

Фосфорорганічні сполуки (ФОС) досить широко застосовують у сільському господарстві, промисловості та медицині.
Будова більшості фосфорорганічних сполук можна представити у вигляді наступної схематичної формули:

Де: R і R1 можуть бути різними чи однаковими алкілами, алксилами, чи алкіл амінами.
Х- залишок органічної чи неорганічної кислоти.
До групи фосфорорганічних сполук відноситься велика кількість високоефективних препаратів, які використовуються в сільському господарстві як інсектициди, акарициди та для інших цілей. Висока токсичність деяких фосфорорганічних сполук стала основою для використання їх в якості бойових отруйних речовин ( заман, зарин, табун та інші).
Ці сполуки вирізняються широким діапазоном активності щодо шкідників сільськогосподарських культур. ФОС використовують як високоефективні інсектициди, акарициди, дефоліанти. Особливо ефективні в боротьбі зі шкідниками бавовни, плодових дерев, зернових культур, декоративних рослин та ряду інших сільськогосподарських культур.[12]
У промисловості ФОС використовують як активні багатофункціональні присадки до мастил, при флотації руд, у виробництві розчинників, пластифікаторів, негорючих пластмас. Вони поєднують у собі властивості мийних, протикорозійних і протизносних присадок і є антиокислювачами і депресорами. Як лікарські засоби ФОС застосовують для лікування глаукоми, міастенії, атонії кишок, хіміотерапії туберкульозу і раку.
ФОС вирізняються високою біологічною активністю, а багато з них є найсильнішими серед відомих отрут. За хімічною структурою вони є складними ефірами та амідами фосфорних і фосфонових кислот.
Серед ФОС є речовини з різною токсичністю для тварин - від мало- до високотоксичних сполук. Вони часто викликають отруєння бджіл, домашніх і сільськогосподарських тварин. Описані випадки отруєння у людей. Ряд високотоксичних ФОС є бойовими отруйними речовинами нервово-паралітичної дії.[6]
Фосфорорганічні сполуки за механізмом дії для комах поділяють на дві групи: контактної та системної дії.
Препарати контактної дії потрапляють в організм комах через зовнішні покриви. До них відносяться:
• хлорофос,
• карбофос,
• дифос,
• метафос,
• дихлорметафос,
• діазенон,
• дурсбан,
• циодрін.
Вони викликають швидку загибель комах і кліщів у момент контакту з ними.
До препаратів системної дії:
• гордона,
• селекрон,
• тонутіон,
• фозалон,
• бутифос.
Вони всмоктуються через листя і кореневу систему та довгостроково циркулюють разом із соками рослин, які є токсичними для сосучих і гризучих комах протягом 2 міс. Без шкідливого впливу на самі рослини. Препарати контактно - системної:
• антіофосфамід,
• фталофос,
• гетероофос.
Найпоширенішими речовинами є метилнітрофоз, трихлорлитафоз, фосфамід, хлорофос (речовини середньої токсичності), карбофос (малаптіон), фазалон (речовини сильної токсичності). Застосовують як активні пестициди. Їх використання щороку зростає. Вони замінили деякі хлорорганічні сполуки, наприклад: ДДТ, оскільки дають слабкий кумулятивний ефект, швидко гідролізуються і не накопичуються в тканинах, це тверді кристалічні речовини, або прозорі жовтувато-коричневі рідини.
Багато які з них мають специфічний не приємний запах, дуже легкі, добре розчиняються у воді й органічних розчинах, легко гідролізуються у лужному середовищі і при високих температурах. Вони нестійкі в зовнішньому середовищі, розпадаються протягом 1-2 місяців. ФОС у невеликій кількості відкладаються в продуктах харчування. Акумульовані в них, легко руйнуються під час термічної обробки.. Мають низьку і середню летючість.
Отруєння може настати в результаті вдихання парів ФОС і їх проникнення через травний тракт та шкіру. Проникнення ФОС крізь шкіру зумовлене тим, що вони добре розчинні в жирах і ліпоїдах. Потрапляння переважної більшості представників цієї групи токсичних речовин на шкіру не спричинює подразнення, тому проникнення в організм через шкіру не викликає слідів. Має місце ефект функціональної кумуляції при хронічному впливі на організм.
Інактивація більшості ФОС в організмі проходить шляхом гідролізу або хімічної взаємодії з білками протягом доби. В результаті окислення утворюються більш активні метаболіти (сульфонові сполуки) порівняно з тими, що потрапляють в організм(«летальний синтез»). Це сприяє посиленню їхнього токсичного ефекту, але в подальшому ФОС гідролізуються і знешкоджуються. Виділяються ФОС із сечею у вигляді продуктів розпаду (паранітрофенолу).
Найбільш інтенсивні процеси обеззброєння фосфорорганічних сполук можуть протікати в печінці, нирках, крові, серці та кишечнику. В тканинах мозку процеси детоксикації ФОС не виражені.
Характеристика препаратів ФОС
Хлорофос. Розрізняють два препарати - чистий і технічний хлорофос. У сільському господарстві застосовують, головним чином, технічний препарат хлорофосу. Він має вигляд білої речовини або густого засахаренного меду сірого кольору з різким специфічним запахом. З водою він змішується в яких завгодно відношеннях та добре розчиняється в органічних розчинниках ( не розчиняється тільки в гасі).
Застосовують хлорофос для боротьбі з шкідниками с/г рослин. Він проникає в тканинах рослин і діє на членистоногих як кишечнику і контактна отрута. У ветеринарній практиці хлорофос використовують як високоефективний інсектицидний та акарецидний засіб.
Тіофос. Являє собою темно-коричневу густу маслянисту рідину з сильним неприємним запахом. Уводі розчиняються погано Випускають тіофос у формі 1%дусту і 30% рідкого концентрату. Для обприскування застосовують водні емульсії концентрату тіофосу, які мають жовто-зелений колір і можуть довго зберігатися. Дуст використовують для опилювання рослин. Застосовують тіофос для боротьби з багатьма членистоногими шкідниками рослин. Він - сильна отрути для тварин, птиці та бджіл.
Метафос . Бура масляниста рідина з сильним запахом, подібним до запаху часнику. Для боротьби з шкідниками метафос випускають у формі 2,5% дусту і 15-% концентрату. Дуст і концентрат використовують для знищення клопа-черепашки всякого віку, а також різних видів гусені.
Меркаптофос (метатіон, сумітіон, фенітротіон). Для боротьби з шкідниками випускають у вигляді 30% концентрату маслянисту ясно-коричневу рідину з дуже сильним неприємним запахом. Розбавлений водою меркаптофос утворює емульсію. При обприскуванні рослин емульсією меркаптофосу він проникає в них через листя, і рослини на якийсь час (близько місяця) стають отруйними для комах. Сисні комахи, а також рослинні кліщі, споживаючи сік отруєних рослин, гинуть.
Крім того, препарат має контактну дію на комах-шкідників. Меркаптофос і оброблені ним рослини отруйні для тварин.
Карбофос-1. Густа рідина коричневого кольору з різким запахом гнилої редьки. Випускається у вигляді 30% концентрату. При змішуванні концентрату з водою утворюється емульсія жовтуватого кольору, яку застосовують для обприскування зелених рослин проти попелиці, рослинних кліщиків, гусені та інших шкідників рослин.
Октаметил. Рідина жовтого кольору, розчинна у воді. Може проникати в рослини через листя або коріння, і вони стають на деякий час отруйними для комах, шкідників рослин. Октаметил і оброблені ним рослини отруйні для тварин.
Фосфамід (рогор). Густа, масляниста рідина з специфічним запахом, розчиняється у воді, спирті та багатьох інших органічних розчинниках: У ветеринарній практиці фосфамід застосовують при гіподерматозі великої рогатої худоби.
Трихлорметафос. Солом'яно-жовтого кольору масляниста рідина з специфічним запахом, добре розчинна в органічних розчинниках, у воді не розчиняється. Застосовується як ефективний засіб в боротьбі з комахами, шкідниками тварин. [5]

3. Патолого-анатомічна картина

Основний патогенетичний механізм дії ФОС ґрунтується на пригніченні активності холін естерази - ферменту, що проводить гідроліз ацетилхоліну і відіграє важливу роль у процесі синоптичної передачі нервового імпульсу в холінергічних утвореннях.
Ацетилхолін - медіатор парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи, який бере участь у передачі збудження в центральній нервовій системі (ЦНС), у всіх вегетативних гангліях, а також із рухових нервів до скелетних м’язів.
У нормі ацетилхолін швидко утворює лабільний оборотний зв’язок із холінорецептором, що зумовлює зміни функціонального стану відповідних органів і тканин. Після відщеплення ацетилхоліну структура й властивості рецептора повертаються у вихідний стан. При цьому ацетилхолін відразу гідролізується холінестеразою. Холінестераза має два активних центри - аніонний та естеразний. У нормальних фізіологічних умовах аніонний центр притягує до себе катіонну частину ацетилхоліну, естеразний - ацетилюється залишком оцтової кислоти. Ацетилензим швидко гідролізується і активні центри холінестерази знову вивільняються для нових реакцій з ацетилхоліном. Гальмування активності холінестерази призводить до припинення або зменшення розщеплення ацетилхоліну, що зумовлює накопичення останнього і надмірне збудження ним холінореактивних систем.
Отруєння ФОС призводить до утворення фосфоризованої холінестерази (холінестераза + залишок ФОС, що містить фосфор у вигляді залишку фосфорної кислоти), яка втрачає здатність гідролізувати ацетилхолін і відновлює свою активність дуже повільно (схема 1). [9]
Вважається, що не всі ефекти ФОС можна пояснити антихолінестеразною дією. Можливо, в організмі тварини є ряд біохімічних систем, порушення діяльності яких призводить до виникнення симптомів інтоксикації, що лежать поза межами антиацетилхолінестеразної теорії. Встановлено, що крім гальмування активності естераз ФОС здатні також пригнічувати активність деяких протеаз (трипсину, хімотрипсину). [4]
Враховуючи основний механізм дії, з фармакологічної точки зору всі симптоми отруєння ФОС, які можна розглядати як ефекти, спричинені ацетилхоліном, поділяють на три групи: мускариноподібні, нікотиноподібні, центральні (схема 2). Як правило, при отруєнні спочатку з’являються мускариноподібні симптоми( міоз, бронхоспазм, підвищення потовиділення і перистальтики кишечнику, пронос), за ними - нікотиноподібні(тремор скелетних м’язів, судоми кінцівок, підвищення кровоносного тиску, збудження і параліч ЦНС), потім - курареподібні(ослаблений тонус скелетної мускулатури особливо шийного відділу, ослаблення тонусу і параліч м’язів грудної клітки). Патологоанатомічна картина представлена в таблиці 1.

фосфорорганічний сполука отруєння тварина

Патологоанатомічні зміни при розтині трупів виявляють: загальну застійну гіперемію в усіх органах, набряк легень і мозку, дистрофічні зміни в паренхіматозних органах, крововиливи під епікардом і ендокардом, кров темна, не зсідається
На розтині добре виражене трупне заклякання, серозно-слизисті виділення з ротової і носової порожнин, ціаноз видимих слизових оболонок. При попаданні отрути через рот вміст шлунка і тонких кишок часто має запах відповідного фосфорорганічного препарату. Слизова оболонка при над гострому отруєнні має ознаки гострого серозного запалення; при гострому процесі запалення катаральне, інколи з крововиливами та ерозіями. При проникненні препарату через шкіру спостерігають тільки почервоніння слизової оболонки шлунка і кишок. Печінка, нирки і селезінка повнокровні. Під епі- і ендокардом, а також в інших органах і оболонках крововиливи. У легенях застійна гіперемія і набряк. М'яка мозкова оболонка і головний мозок набряклі.
При гістологічному дослідженні паренхіматозних органів і ЦНС спостерігають циркуляторні розлади, жирову й зернисту дистрофію паренхіматозних елементів печінки і нирок, а гістохімічно - зниження активності холінестерази. Дистрофічні зміни яскравіше виражені при хронічному отруєнні.[7]

4. Клінічні симптоми отруєння тварин

Клінічні симптоми отруєння фосфорорганічними сполуками у тварин обумовлені на початку стимуляцією, далі блокадою холінорецепторів в результаті пригнічення холін естерази. В процесі приймають участь парасимпатичні нерви, нервово-м’язові синапси, синапси центральної нервової системи и в меншій мірі - холінергічні симпатичні нерви. Безпосередня причина смерті-параліч дихання.
Клініка інтоксикації тварин різних видів мають деякі особливості.
У коней на початковій стадії інтоксикації спостерігається різке збудження и стремління рухатися вперед. Поява бронхоспазму проявляється у формі свистячого вдушення. Спостерігається також посилене потовиділення, параліч язика та нижньої губи, спазмолітині кольки.
У великої рогатої худоби відмічається гіперкінез, параліч язика, салівація, атонія передшлунків і поява асфіксії.
У овець відмічається різке порушення дихання та швидкий розвиток набряку легень.
У свиней спостерігається посилення риючого рефлексу, блювота, поява бронхоспазму,ціаноз п’ятачка и всієї поверхні шкірного покриву.
У собак спостерігається багаторазова блювота і судоми, які носять характер епілептичних приступів.
У курей і качок відмічається судомні рухи крильми, судоми кінцівок, різко виражений ціаноз гребеня і сережок.
У кролів спостерігається різке зниження тонусу скелетних м’язів, довготривале нагинання голови,параліч кінцівок.
У котів виникає різке збудження,прояв агресивності і різкі клоніко-тонічні судоми.[12]
Клінічна картина впливу різних ФОС на організм в цілому подібна. Відмінності полягають лише в ступені проявів з боку центральних або периферичних холінореактивних систем, у переважанні мускарино- або нікотиноподібних ефектів, у швидкості розвитку токсичного процесу. Розрізняють гостре і хронічне отруєння ФОС. Найбільш тяжка клінічна картина розвивається при гострих отруєннях, при яких необхідно проводити комплекс невідкладних заходів.
При потраплянні їх на слизову оболонку очей починається посилена сльозотеча виражений міоз, ураження війчастого тіла проявляється головним болем у ділянці лоба, болях в очах, при акомодації незначним ослабленням зору, нудотою і позивами блювання.[4]
При інгаляційному надходженні ознаки отруєння розвивається вже через кілька хвилин. Спостерігається виділення слизу із носа, іноді з дихальним свистячим видихом, що свідчить про звуження просвіту бронхів, посилене виділення мокротинь, кашель.
Якщо ФОС проникає в організм перорально, перші клінічні симптоми проявляються через 15-60 хв. (посилення виділення слини, блювання, понос, тенезми, мимовільна дефикація.)
У разі потрапляння на шкіру настає підвищення потовиділення у місцях діяння рідкого препарату. Через 2-3 год. мимовільне скорочення м’язів у цій ділянці.
На далі розвивається резорбтивна фаза отруєння. Після прийняття великих доз ця фаза може проявлятися блискавично, протягом декількох хвилин настає смерть. Бувають бронхорея, короткий приступ судом, знепритомнення, параліч дихального центру (інсультоподібний перебіг)
Симптоми отруєння:
Стадія І: збудження, міоз, вологі хрипи в легенях, пітливість, підвищення артеріального тиску.
Стадія ІІ: переважають м’язові посіпування, судоми, порушення дихання, неконтрольована дефекація, поліурія, надалі можливий коматозний стан.
Стадія ІІІ: зростає дихальна недостатність до повної зупинки дихання, параліч м’язів кінцівки, зниження артеріального тиску, порушення серцевого ритму і збудливості серця.
Гостре отруєння
Симптоми гострого отруєння з’являються раптово, його перебіг може бути легким, середньої тяжкості і тяжким. Швидкість розвитку клінічної картини залежить від механізмів надходження отрути в організм. При інгаляційному впливі симптоми ураження з’являються дуже швидко. У разі проникнення крізь шкіру прихований період дії подовжується. Гостре отруєння може бути легким, середньої тяжесті, тяжким. Настають загальна слабкість, помірний головний біль, нудота, легке запаморочення, посилення слюно- і потовиділення, сонливість, порушення функції серцево-судинної системи (брадикардія, артеріальна гіпотензія, приглушення тонів серця), у легенях одиночні сухі хрипи.
При обстеженні органів черевної порожнини виявляються болючість у надчеревній ділянці, метеоризм. Реакція зіниць на світло квола. Картина крові у межах норми, іноді незначний лейкоцитоз із зрушенням нейтрофільних гранулоцитів у ліво. Симптоми швидко минають. Проте в окремих випадках ці самі симптоми можуть бути провісником тяжкого отруєння. Якщо є підозра на отруєння ФОС, тварини повинні бути під наглядом ветеринара. Клінічна картина на початкових етапах розвитку інтоксикації зумовлена механізмом надходження ФОС в організм. При потраплянні отрути через дихальні шляхи на перший план виступають симптоми розладів дихання, пероральному - системи травлення, крізь шкіру - м’язові фібриляції. Далі, незалежно від механізмів проникнення ФОС в організм, у клінічній картині гострого отруєння переважають симптоми загальнорезорбтивної дії ФОС, яка проявляється симптомами ураження ЦНС (вегетативні центри, гіпоталамічні структури), органів зору (міоз, зниження гостроти зору, спазм акомодації), серцево-судинної системи (вегето-судинна дистонія, міокардіодистрофія), травного тракту (гіперсалівація, коліки, дискінезії кишок, жовчовивідні шляхи, токсичний гепатит), органів дихання (бронхоспазм), скелетних м’язів (судоми). [10]
Отруєння середнього ступеня тяжкості.
Настає сильна задишка з приступами задухи, що нагадують астматичний озноб з наступним підвищенням температури тіла. Депресія, апатія, головний біль. Квола апатія зіниць на світло. Зниження м’язового тонусу ніг, непевна хода. Характерна фібриляція м’язів кінцівок та обличчя. Артеріальна гіпотензія різко виражена, нерідко спостерігаються ознаки мікрокардіострофії (збільшенні розмірів серцевої тупості вліво, глухість тонів, симптомічний шум над верхівкою). У легенях осередки запалення. Патологічний процес поширюється на печінку (збільшення і болючість нижнього краю) і нирки (альбумінурія і мікрогематурія).
Отруєння тяжкого характеру.
Симптоми різко наростають настають нестримне блювання і дефекація, судоми кінцівок, фібрилярне сіпання повік, лицевих м’язів і шиї. Порушення реакцій зіниць на світло, розлад акомодації, максимально звужуються зіниці.
У тварин які перенесли отруєння ФОС, довго зберігається підвищена втомлюваність, слабкість, втрата апетиту, тремтіння кінцівок, запаморочення. Основна причина смерті при отруєнні ФОС - асфіксія з наступним припиненням серцевої діяльності. Хронічна інтоксикація ФОС виникає внаслідок тривалого контакту (від декількох місяців до декількох років) з низькими дозами цих сполук.

5. Діагностика

Діагностика заснована на даних анамнезу, санітарно-гігієнічної характеристики умов утримання, типовій клінічній картині захворювання. Основним є визначення активності холінестерази сироватки крові й еритроцитів. Відмічається суттєве зниження активності ферменту, що залежно від тяжкості отруєння може становити 50-90% і більше.
При гострих отруєннях у крові визначають лейкоцитоз із зсувом лейкоцитарної формули вліво, нейтрофільоз, еозинопенію. Має місце підвищення рівня глюкози в плазмі крові, молочної кислоти, фосфору, рСО2, ацидоз. Зміни в сечі характеризуються глюкозурією, незначною протеїнурією і мікрогематурією.[3]
При клінічних обстеженнях тварин виявляється характерний комплекс нервово-паралітичних симптомів: міоз, велика слинотеча, бронхоспазм, асфіксія, пригнічення рефлексів, тремор, порушення координації рухів, судоми скелетних м’язів, парези і паралічі, діарея.[12]
При хронічних отруєннях відмічається еритроцитоз при нормальному вмісті гемоглобіну, лейкопенія зі зсувом лейкоцитарної формули вліво, токсична зернистість нейтрофілів, зменшення швидкості зсідання еритроцитів.
З метою диференціальної діагностики інтоксикації ФОС від отруєння іншими пестицидами слід виділити клініко-об’єктивні особливості, характерні лише для ФОС. [4]
Характерні особливості гострого отруєння ФОС:
. Стійке тривале зниження активності холін естерази аж до її стовідсоткової інактивації.
. Міоз, що супроводжується зниженням внутрішньо очного тиску та спазмом акомодації. Звуження зіниць може продовжуватися від декількох годин до декількох днів.
. Гіперсекреторні процеси - підвищення секреції слинних, потових, бронхіальних, шлункових та інших залоз зовнішньої секреції.
Для визначення фосфорорганічних сполук в кормах, воді, органах і тканинах тварин використовують різні методики: хімічні, фізико-хімічні і біологічні.
Хороші результати ідентифікації фосфорорганічних сполук отримують при використанні фізико - хімічних методів: тонкошарової і газорідинної хроматографії. Для визначення цієї групи препаратів можуть бути використані і біологічні методи.
Ферментативний метод визначення ФОС.
Принцип методу базується на визначенні інтенсивності пригнічення активності ацетилхолін естерази за інкубації нормальної сироватки крові коня екстракту із пат матеріалу та розчину ацетилхолін хлориду. Ступінь пригнічення ферменту встановлюють за зміною забарвлення бром тимолового синього під дією оцтової кислоти (утворюється в наслідок розкладу ацетилхолін хлориду) від синього до зеленувато жовтого.[13]
Похожие материалы:
  Реферат: Джерела отруєння та їх профілактика Реферат: Джерела отруєння та їх профілактика
  Харчові отруєння зумовлюються передачею в організм отруйних речовин чи паразитів, які зумовлюють отруєння. В основному до харчових отруєнь відносять такі захворювання людини, які передаються в через їжу. Головна причина харчових отруєнь є вживання в їжу

  Реферат: Отруєння тварин препаратами міді Реферат: Отруєння тварин препаратами міді
  Токсикологічне значення препаратів міді у практиці ветеринарної медицини значно зменшилося у зв’язку з тим,що міді карбонат основний та міді сульфат практично перестали використовуватися для дегельмінтизації жуйних у разі монієзіозі та тизанієзіозу. Мідь

  Реферат: Отруєння тварин зооцидами Реферат: Отруєння тварин зооцидами
  Мишоподібні гризуни (пацюки, миші) завдають величезних збитків на полях, особливо щодо злакових культур, у складах, зерносховищах, м’ясопереробних підприємствах громадського харчування, водо каналізаційних мережах тощо. Також вони є біологічними

  Внутрішні хвороби тварин. Частина 2 - Левченко В.І., Кондрахін І.П., Влізло ... Внутрішні хвороби тварин. Частина 2 - Левченко В.І., Кондрахін І.П., Влізло ...
  Викладені етіологія, патогенез, симптоми, діагностика, лікування та профілактика хвороб підшлункової залози, нирок і сечових шляхів, системи крові, нервової та імунної систем, обміну речовин, ендокринних органів, шкіри, молодняку, птиці та хутрових

  Книга про отрути і отруєння - Трахтенберг Ісаак - 2008 год Книга про отрути і отруєння - Трахтенберг Ісаак - 2008 год
  Узагальнено результати наукових досліджень токсикологів, гігієністів, фахівців з медичної екології, фармакологів щодо пріоритетних проблем хімічної безпеки. Причини антропогенної хімічної експансії на зламі тисячоліть розглянуто у контексті конфронтації,

  Реферат: Вазомоторний риніт Реферат: Вазомоторний риніт
  Вазомоторний риніт - захворювання, яке може бути наслідком алергічної реакції, вірусної або бактеріальної інфекції, однак, досить часто його причина залишається невідомою. Спровокувати початок захворювання також можуть такі несприятливі супутні фактори,

  Реферат: Унцинаріозна моноінвазія. Діагностика. Клініка. Лікування Реферат: Унцинаріозна моноінвазія. Діагностика. Клініка. Лікування
  Стронґілятози м’ясоїдних - це інвазійні захворювання тварин, що спричиняються нематодами роду Ancylostoma та Uncinaria, й клінічно проявляються у вигляді проносів, анорексії, геморагічного та катарального ентеритів. Нерідко інвазія призводить до загибелі

  Реферат: Гостра променева хвороба Реферат: Гостра променева хвороба
  Іонізуюча радіація супроводжує життя на Землі постійно, однак її вплив настільки малий, що не може спричинити помітних порушень в організмі. Гостра променева хвороба (ГПХ) являє собою миттєве ураження всіх органів і систем і, передусім, спадкових

  Внутрішні хвороби птиці - Сентюрін В.В. - 2011 год Внутрішні хвороби птиці - Сентюрін В.В. - 2011 год
  Викладено сучасні дані щодо етіології, патогенезу, діагностики лікування та профілактики внутрішніх незаразних хвороб птахів. Для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах III – IV рівнів акредитації із спеціальності «Ветеринарна медицина».

  Реферат: Лікарські форми, які використовуються у геріатричній практиці Реферат: Лікарські форми, які використовуються у геріатричній практиці
  Геріатрія (від грец. геронто - старець і ятрос - лікувати) - галузь клінічної медицини, яка вивчає хвороби людей літнього й старечого віку, розробляє методи їх лікування і профілактики з метою збереження фізичного і психічного здоров’я людини до глибокої


Добавление комментария

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код: