Med-books.by - Библиотека медицинской литературы. Книги, справочники, лекции, аудиокниги по медицине. Банк рефератов. Медицинские рефераты. Всё для студента-медика.
Скачать бесплатно без регистрации или купить электронные и печатные бумажные медицинские книги (DJVU, PDF, DOC, CHM, FB2, TXT), истории болезней, рефераты, монографии, лекции, презентации по медицине.


=> Книги / Медицинская литература: Акупунктура | Акушерство | Аллергология и иммунология | Анатомия человека | Английский язык | Анестезиология и реаниматология | Антропология | БиоХимия | Валеология | Ветеринария | Внутренние болезни (Терапия) | Военная медицина | Гастроэнтерология | Гематология | Генетика | География | Геронтология и гериатрия | Гигиена | Гинекология | Гистология, Цитология, Эмбриология | Гомеопатия | ДерматоВенерология | Диагностика / Методы исследования | Диетология | Инфекционные болезни | История медицины | Йога | Кардиология | Книги о здоровье | Косметология | Латинский язык | Логопедия | Массаж | Математика | Медицина Экстремальных Ситуаций | Медицинская биология | Медицинская информатика | Медицинская статистика | Медицинская этика | Медицинские приборы и аппараты | Медицинское материаловедение | Микробиология | Наркология | Неврология и нейрохирургия | Нефрология | Нормальная физиология | Общий уход | О достижении успеха в жизни | ОЗЗ | Онкология | Оториноларингология | Офтальмология | Паллиативная медицина | Паразитология | Патологическая анатомия | Патологическая физиология | Педиатрия | Поликлиническая терапия | Пропедевтика внутренних болезней | Профессиональные болезни | Психиатрия-Психология | Пульмонология | Ревматология | Сестринское дело | Социальная медицина | Спортивная медицина | Стоматология | Судебная медицина | Тибетская медицина | Топографическая анатомия и оперативная хирургия | Травматология и ортопедия | Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | Урология | Фармакология | Физика | Физиотерапия | Физическая культура | Философия | Фтизиатрия | Химия | Хирургия | Экологическая медицина | Экономическая теория | Эндокринология | Эпидемиология | Ядерная медицина

=> Истории болезней: Акушерство | Аллергология и иммунология | Ангиология | Внутренние болезни (Терапия) | Гастроэнтерология | Гематология | Гинекология | ДерматоВенерология | Инфекционные болезни | Кардиология | Наркология | Неврология | Нефрология | Онкология | Оториноларингология | Офтальмология | Педиатрия | Профессиональные болезни | Психиатрия | Пульмонология | Ревматология | Стоматология | Судебная медицина | Травматология и ортопедия | Урология | Фтизиатрия | Хирургия | Эндокринология

=> Рефераты / Лекции: Акушерство | Аллергология и иммунология | Анатомия человека | Анестезиология и реаниматология | Биология | Биохимия | Валеология | Ветеринария | Внутренние болезни (Терапия) | Гастроэнтерология | Генетика | Гигиена | Гинекология | Гистология, Цитология, Эмбриология | Диагностика | ДерматоВенерология | Инфекционные болезни | История медицины | Лечебная физкультура / Физическая культура | Кардиология | Массаж | Медицинская реабилитация | Микробиология | Наркология | Неврология | Нефрология | Нормальная физиология | Общий уход / Сестринское дело | Озз | Онкология | Оториноларингология | Офтальмология | Патологическая анатомия | Педиатрия | ПатоФизиология | Профессиональные болезни | Психиатрия-Психология | Пульмонология | Ревматология | Скорая и неотложная медицинская помощь | Стоматология | Судебная медицина | Токсикология | Травматология и ортопедия | Урология | Фармакогнозия | Фармакология | Фармация | Физиотерапия | Фтизиатрия | Химия | Хирургия | Эндокринология | Эпидемиология | Этика и деонтология

=> Другие разделы: Авторы | Видео | Клинические протоколы / Нормативная документация РБ | Красота и здоровье | Медицинские журналы | Медицинские статьи | Наука и техника | Новости сайта | Практические навыки | Презентации | ШпаргалкиMed-books.by - Библиотека медицинской литературы » Рефераты: Лечебная физкультура » Реферат: Пресотерапія - ефективний метод комплексного лікування жінок з остеоартрозом колінних суглобів в менопаузальному періоді

Реферат: Пресотерапія - ефективний метод комплексного лікування жінок з остеоартрозом колінних суглобів в менопаузальному періоді

0

Скачать бесплатно реферат:
«Пресотерапія - ефективний метод комплексного лікування жінок з остеоартрозом колінних суглобів в менопаузальному періоді»

Досліджено питання лікування остеоартрозу колінних суглобів із застосування пресотерапії в комплексній терапії у жінок в менопаузальному періоді в порівнянні з стандартною медикаментозною терапією. До дослідження у динаміці залучено 60 жінок, віком від 50 до 70 років (середній вік 62,51±7,67 років), з клінічними проявами ОАКС в менопаузальному періоді (середня тривалість менопаузи - 8,5±0,43 років). Виявлено, що застосування пресотерапії в комплексній терапії є ефективним методом лікування даної категорії хворих, що покращує 53% клінічний перебіг остеоартрозу та покращує якість життя.
Ключові слова: пресотерапія, остеоартроз, жінки, менопауза.
Постановка проблеми. Остеоартроз (ОА) є гетерогенною групою захворювань різної етіології, які мають подібні біологічні, морфологічні та клінічні наслідки, в основі яких лежить ураження всіх компонентів суглоба: суглобового хряща, суб- хондральної кістки, зв’язок, капсули, синовіальної мембрани і періартикулярних м’язів [3; 6].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У структурі хвороб кістково-м’язової системи та сполучної тканини ОА займає провідне місце, вражаючи в середньому близько 6% населення земної кулі. У США число осіб з ОА, становить 1 млн. В Україні за даними офіційної статистики це число наближається до 460 тисяч [6; 7; 10].
Остеоартроз колінних суглобів (ОАКС) - одна з найбільш частих локалізацій ОА. За даними епідеміологічних досліджень, первинне виявлення рентгенологічно підтвердженого ОАКС у жінок у віці 45-49 років становить 7,7-14,3% [1; 4; 6]. Серед основних причин непрацездатності за даними Європейської антиревматической ліги (ЕиЬЛИ, 2003, 2015) ОА колінних суглобів займає 4-е місце у жінок і 8-е - у чоловіків [10]. Ризик втрати працездатності внаслідок ОАкС так само великий, як при серцево-судинної патології, і вище, ніж при будь-яких інших захворюваннях в осіб похилого віку [3; 10].
Літературні дані [2; 6] свідчать про те, що остеоартроз часто поєднується з іншими захворюваннями, в тому числі з соматичною патологією - ожирінням (80%), гіпертонічною хворобою - (52-60%), цукровим діабетом - (15%), захворюваннями легенів (12%), ішемічною хворобу серця - (6%) і хворих шлунково-кишковим трактом - (5%). Обговорюються загальні фактори ризику остеоартрозу і серцево-судинних захворювань, які за даними деяких авторів [7; 9] у жінок розцінюються як пізні метаболічні порушення постменопаузального періоду.
Одним із факторів, який сприяє ранньому виникненню та обтяжує перебіг ОАКС, виступає метаболічний синдром (МС) - це патологічний стан, для якого характерний розвиток абдомінального ожиріння, дисліпідемії, артеріальної гіпертензії та порушення вуглеводного обміну (феномен ін- сулінорезистентності). Надлишкова маса тіла, як один із проявів МС, є важливим фактором ризику розвитку остеоартрозу, переважно осьових суглобів, завдяки наявності не тільки надмірного механічного навантаження на суглоби, а й обмеження фізичної активності, що призводить до слабкості сухожилково-м’язового апарату та порушення конгруентності суглобових поверхонь. Збільшення маси тіла створює умови перевантаження для функціонування колінних суглобів [2; 7; 8; 9].
Серед клінічних проявів ОА - біль, обмеження функції суглоба, невелика ранкова скутість, розвиток підвивихів, формування вузликів в області суглобів кистей [1; 5; 6].
Так як патологічний процес при ОА порушує всі структури суглоба, механізми розвитку болю можуть відрізнятися. Біль при ОА може бути пов’язаний з ураженням субхондральної кістки з розвитком внутрішньокісткової гіпертензії, мікропереломів, венозної гіперемії і стазу. Часто причиною болю є спазм прилеглих м’язів, ураження сухожилково-зв’язкового апарату. Прогресуючий фіброз капсули суглоба веде до здавлення нервових закінчень. При сформованих остеофітів можлива травматизація чутливих нервів. Однак основна роль в формуванні больового синдрому належить хронічному запаленню суглоба з розвитком синовіту, ентезіта, оститу, хондриту [1; 5; 6].
Структурні зміни суглобів не завжди асоціюються з болем. Це підтверджується дослідженнями, в яких проводилося порівняння рентгенологічних і клінічних проявів при ОА [1]. У той же час Н.Г. Кашеварова і співавт. [5] показали, що біль є одним з факторів ризику і прогресування гонартрозу. Тому купірування болю є найважливішим компонентом комплексної терапії ОА.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Сучасні підходи до лікування остеоартрозу колінних суглобів спрямовані на уповільнення темпів рентгенологічного прогресування захворювання і включають комбінацію медикаментозних і немедикаментозних методів лікування [8]. Однак ефективність лікування ОА КС не завжди достатнє. Серед немедикаментоз- них методів важливе місце відводиться нормалізації маси тіла, зміни характеру і режиму рухової активності, корекції наявних ортопедичних порушень та фізичні фактори [4].
Пресотерапія (синоніми - метод зовнішнього допоміжного кровообігу, масаж під тиском, контр- пульсація, лімфодренаж і т.д.) набула широкого поширення при проведенні профілактичних і реабілітаційних заходів в кардіології, неврології, косметології, естетичній медицині, пластичній хірургії та фізіотерапії [4].
Метод заснований на круговому послідовному стисканні кінцівок від дистальних до проксимальним відділів за допомогою нагнітання в спеціальні манжети повітря. Поєднання періодів локального підвищення і зниження тиску сприяє покращенню тонусу судин м’язового типу і виборчої проникності капілярів [3; 4]. Це призводить до зростання швидкості транскапиллярного обміну речовин і обмінного потоку рідини, поліпшенню кровопостачання скелетних м’язів і ендотелію артерій і вен [3].
Формування цілей статті (постановка завдання). Виявити ефективність застосування пресотерапії, як метода в комплексному лікування жінок з остеоартрозом колінних суглобів в менопаузальному періоді.
Виклад основного матеріалу. Нами було обстежено 60 жінок у віці від 50 до 70 років (середній вік 62,51±7,67 років), з достовірним діагнозом остеоартрозом колінних суглобів за критеріями Американської колегії ревматологів (АСИ), що мають I-II рентгенологічну стадію по Kellgren - Lawrence, менопаузальний період (середня тривалість менопаузи - 8,5±0,43 років) та МС (індекс маси тіла більше 25 кг/м2, САТ/ДАТ - 149+1,5/87+0,9, мм.рт.ст., ОТ 95,4±0,94 см, глюкоза - 5,9+0,03 ммоль/л, інсулін - 14,6+0,07 мкОД/ мл). Усім пацієнтам у динаміці проводили кліні- ко-лабораторне дослідження, що включало антропометрію з обчисленням індексу маси тіла (ІМТ) за формулою: ІМТ = вага (кг)/зріст2 (м2), вимірювання АТ, окружності живота та колінних суглобів, вимірювання за допомогою кутоміром рухливості колінних суглобів, загальний аналіз крові, ліпідограма, визначення рівня глюкози натще загальноприйнятими методами. Всім хворим проводили оцінку больового синдрому за 10-баль- ною візуально-аналоговою шкалою (ВАШ), болю та зниження якості життя за індексом WOMAC. Індекс WOMAC розраховувався за трьома розділами: вираженість болю в колінному суглобі (5 питань), обмеження рухливості в суглобі (2 питання), труднощі у виконанні повсякденної діяльності (17 питань). Пацієнти оцінювали своє самопочуття (відповідаючи на питання) в балах від 0 до 100 (0 балів - без труднощів, 100 балів - неможливо). При аналізі враховувався сумарний індекс WOMAC, а також індекси по кожному з розділів. За допомогою ВАШ пацієнтом оцінюва-
лася вираженість болю в КС в спокої і при ходьбі в балах: від 0 до 100 (0 балів - відсутність болю, 100 балів - нестерпний біль).
Всім пацієнтам проводили рентгенографію колінних суглобів з оцінкою рентгенологічної стадії за I. Kellgren і I. Lawrence, ультразвукове дослідження колінних суглобів, а 5 пацієнток проходили комп’ютерну томографію КС. Всі пацієнтки були консультовані ендокринологом та гінекологом.
Всі жінки з ОАКС були розділені на основну і контрольну групи. До основної групи увійшли 30 пацієнток середній вік 62,06±7,52 років,яким з моменту включення в дослідження на фоні комплексної терапії була розпочата пре- сотерапія на колінні суглоби з використанням апарату Press Slim, тривалість процедури 1520 хв, тиск - від 80 до 100 мм.рт.ст., використання програми «біжучий хвиля», коли тиск у манжетах поступово наростає від дистальних до проксимальних відділах кінцівок : середній вік - 62,06±7,52 року, середня тривалість ГА - 11,5±6,7 міс. Відповідно до класифікації Kellgren - Lawrence 0 стадія ГА мала місце у 2 (6,67%) хворих, I - у 15 (50%), II - у 13 (43,33%). Характеристика хворих основної групи представлена в табл. 1.

Таблиця 1
Характеристика основної групи хворих з ОА колінних суглобів в менопаузальному періоді
Показники Хворі основної групи (N = 30)
Вік, роки 62,06 ± 7,52
Тривалість 11,5 ± 6,7
захворювання, міс Рентгенологічна стадія, абс/%: 0 2 / 6,67
I 15 / 50
II 13 / 43,33
Двосторонній ГА, абс/% 17 / 56,67
Синовіт (+), абс/% 23 / 76,67
пресотерапія лікування остеоартроз колінний

Контрольну групу склали 30 пацієнтів, середній вік 62,7±6,32 року, середня тривалість ГА -11,7±5,9 міс. Відповідно до класифікації Kellgren - Lawrence 0 стадія ГА мала місце у 2 (6,67%) хворих з них, I - у 9 (30%), II - у 19 (63,33%). Характеристика хворих контрольної групи представлена в табл. 2.

Таблиця 2
Характеристика контрольної групи хворих з ОА колінних суглобів в менопаузальному періоді
показники Хворі контрольної групи (N = 30)
Вік, роки 62,7 ± 6,32
Тривалість 11,7 ± 5,9
захворювання, міс Рентгенологічна стадія, абс/%: 0 2 / 6,67
I 9 / 30
II 19 / 63,33
Двосторонній ГА, абс/% 18 / 60
Синовіт (+), абс/% 22 / 73,33

Всім пацієнтам контрольної групи з моменту ввімкнення в дослідження був рекомендований прийом піаскледіну-300 1 т на добу, впродовж 3х місяців та мелоксикаму в дозі 15 мг кожен день, один рази на добу. Одержані результати оброблялися за допомогою пакету програм аналізів в системі Microsoft Excel, а обчислення достовірності відмінності - за допомогою t критерія Стьюдента і критерія ф Фішера.
У результаті проведеного лікування у хворих обох груп через 6 міс. достовірно знизилася на 40% (р<0,05) інтенсивність болю за ВАШ (табл. 3) і покращилася якість життя на 51,7% (р<0,05) за всіма позиціями індексу WOMAC (табл. 4).

Таблиця 5
Динаміка антропометричних даних в основній та контрольній групах до та після лікування
Показники Основна група (п=30) % зниження Контрольна група (п=30) % зниження
До лікування Після лікування До лікування Після лікування
Окружність стегна (см) Правого 54,4±0,72 52,1±0,65* 4,23 54,4±0,45 53,1±0,46* ** 2,39
Лівого 54,5±0,72 52,5±0,63* 3,67 54,3±0,45 53,1±0,44* ** 2,21
Окружність КС (см) Правого 45,97±0,29 43,76±0,24* 4,81 45,98±0,30 44,89±0,30* ** 2,37
Лівого 45,93±0,29 43,70±0,23* 4,86 45,92±0,30 44,9±0,29* ** 2,22
Окружність гомілки (см) Правої 38,07±0,38 36,9±0,36* 3,07 38,09±0,38 37,07±0,36* ** 2,68
Лівої 38,3±0,38 36,8±0,36* 3,92 38,4±0,36 37,4±0,36* ** 2,61
Примітка:*- достовірність відмінності показників до та після лікування р<0,01
** - достовірність відмінності показників після лікування в основній та контрольній групах р<0,01

Таблиця 4
Динаміка індексу WOMAC в основній та контрольній групах
Шкала індексу ,№ОМАС Основна група (n=30) Контрольна група^=30)
До лікування Після лікування % зниження До лікування Після лікування % зниження
Вираженість болю 154,31±13,3 72,36±6,9* 53 134,17±12,3 75,33±6,9* ** 43,3
Скутість 63,27±6,1 25,22±3,1* 60 52,31±4,9 35,07±3,1* ** 32,9
Функціональна недостатність 447,73±45,5 285,25±27,3* 36,3 398,36±35,3 298,81±27,5* ** 24,9
WOMAC сумарно 652,57±67,3 315,17±29,4* 51,7 574,37±55,4 425,42±38,3* ** 25,9
Примітка:*- достовірність відмінності показників до та після лікування р<0,05
** - достовірність відмінності показників після лікування в основній та контрольній групах р<0,05

Проведена оцінка рухливість колінних суглобів за допомогою кутоміра у пацієнтів різних груп до та після лікування. В основній групі пацієнтів, де застосовувалося комплексне лікування із застосуванням пресотерапії на колінні суглоби спостерігалося на 45% (р<0,05) збільшення рухливості колінних. У контрольній групі жінок з остеоартрозом колінних суглобів, які отримували медикаментозну терапію, збільшення рухливості колінних суглобів відмічалося на 25% (р<0,05).
За допомогою сантиметрової стрічки було виміряно окружність стегна, колінних суглобів та гомілок у жінок з ОА КС в менопаузальному періоді в обох групах дослідження до та після проведеного лікування (Табл. 5).

Таблиця 3
Динаміка інтенсивність больового синдрому в досліджених групах
Показник больового синдрому Основна група n= 30 M±m Контрольна група n= 30 M±m
До лікування Після лікування До лікування Після лікування
Інтенсивність болю за ВАШ 5,92 + 0,07 3,53 + 0,03* 6,13 + 0,09 3,75 + 0,04* **
Примітка: * - достовірність відмінності показників до та після лікування р<0,05
** - достовірність відмінності показників після лікування в основній та контрольній групах р<0,05

У групі пацієнток, які отримували комплексну терапію із застосуванням пресотерапії, спостерігалось зменшення окружності стегна правого на 4,23%, а лівого на 3,67%, окружність колінних суглобів правого і лівого - на 4,81% і на 4,86% відповідно, а також зменшення окружності правої гомілки на 3,07% і лівої - на 3,92% у порівнянні до розпочатої комплексної терапії. В контрольній групі, яка отримувала медикаментозну терапію, відсоток зниження окружності стегон, колінних суглобів та гомілок був наступним: окружність стегон правого - 2,39%, лівого - 2,21%; колінних суглобів правого - 2,37% і лівого - 2,22%; окружність гомілок правої - 2,68% і лівої на 2,61% (р<0,01)у порівнянні з основною групою пацієнтів.
Також в обох групах було досліджено показники ліпідограми. В основній групі, яка отримували комплексне лікування із застосуванням пресотерапії в поєднанні з медикаментозною терапією, вміст ЗХ знизився на 8,6%, вміст ХС лПнЩ - на 11%, вміст ТГ - на 10,5% та КА - на 23,5%. У контрольній групі, яка отримувала стандартну медикаментозну терапію, вміст ЗХ знизився на 5,3%, вміст ХС ЛПНЩ - на 10,9%, вміст ТГ - на 5,5% та КА - на 19,4%, що свідчить про достовірно (53,6%; р<0,05) значніше зменшення вираженості ліпідного обміну, ніж у контрольній групі пацієнтів (таблиця 6).

Таблиця 6
Динаміка вмісту показників ліпідограми у жінок в менопаузальному періоді із ОА колінних суглобів під впливом проведеної терапії
Показник Основна група п= 30 М±т % зниження Контрольна група п= 30 М±т % зниження
До лікування Після лікування До лікування Після лікування
ЗХ, ммоль/л 5,8 + 0,02 5,3 + 0,02* 8,6 5,6 + 0,02 5,3 + 0,02* 5,3
ХС ЛПНЩ, ммоль/л 5,11±0,05 4,54±0,05* 11 5,12±0,05 4,56±0,05* 10,9
ХСЛПВЩ, ммоль/л 1,19 + 0,07 1,18 + 0,07 1,19 + 0,07 1,18 + 0,07
ТГ ммоль/л 1,9+ 0,04 1,7 + 0,03* 10,5 1,8 + 0,04 1,7 + 0,03* 5,5
Коефіцієнт атерогенності (КА) 3,95±0,45 3,02±0,10* 23,5 3,87±0,41 3,12±0,13* 19,4
Примітка: * - достовірність відмінності показників до та після лікування р<0,05

Висновки і пропозиції

. Визначено, що у жінок з остеоартрозом колінних суглобів в менопаузальному періоді після проведеної пре- сотерапії в комплексному лікуванні достовірно покращився клінічний перебіг ОА, а саме на 40% (р<0,05) знизилась інтенсивність больового синдрому за шкалою ВАШ та на 51,7% (р<0,05) зменшився індекс WOMAC за всіма позиціями: вираженість болю зменшилась на 53%, скутість - на 60%, функціональна недостатність - на 36,6% в порівнянні з контрольною групою хворих, які отримували стандартну медикаментозну терапію.
2. У жінок основної групи, яким застосовували пресотерапію в комплексному лікуванні на 45% (р<0,05) збільшилися показники рухливості колінних суглобів, зменшення окружності стегон правого на 4,23% і лівого на 3,67%, окружності колінних суглобів правого на 4,81% і лівого - на 4,86%, а також зменшення окружності гомілок правої на 2,07% і лівої - на 3,92% (р<0,01), зменшився вміст хворих з ознаками синовіту на 23% (р<0,01) в порівнянні з контрольною групою.
3. При застосуванні пресотерапії в комплексному лікуванні жінок з остеоартрозом колінних суглобів в менопаузальному періоді знизився вміст показників ліпідного обміну на 53,6% (р<0,05), а коефіцієнт атерогенності (КА) знизився на 23,5% (р<0,05), в порівнянні з контрольною групою пацієнтів, які отримували медикаментозне лікування.
Визначено, що застосування пресотерапії в комплексній терапії підвищує ефективність лікування жінок з остеоартрозом колінних суглобів в менопаузальному періоді і може буди терапією вибору.

Список літератури

. Бадокин В.В. Значение воспаления в развитии и течении остеоартроза / В.В. Бадокин // Consilium medicum - 2009. - № 11(9). - С. 91-95.
2. Бритов А.Н. Артериальная гипертония у больных с ожирением: роль лептина / А.Н. Бритов, О.В. Молчанова, М.М. Быстрова // Кардиология. - 2008. - № 9. - С. 69-71.
. Бур’янов О.А. Остеоартроз: питання патогенезу, діагностики та лікування. / О.А. Бур’янов / Здоров’я України. - 2009. - № 23 (228). - С. 63.
4. Григорьева Н.В. Лечебная физкультура в комплексном лечении остеоартроза коленных суставов / Н.В. Григорьева, В.В. Поворознюк, Р.О. Банникова [и др.] // Боль. Суставы. Позвоночник. - 2011. - № 2 (02)
5. Кашеварова Н.Г. Боль как один из факторов риска прогрессирования остеоартроза коленных суставов / Н.Г. Кашеварова, Е.М. Зайцева, А.В. Смирнов, Л.И. Алексеев // Научно-практическая ревматология. - 2013. - № 51(4). - С. 386-390.
. Коваленко В.М. Остеоартроз / В.М. Коваленко, О.П. Борткевич. - К.: МОРІОН. - 2010. - С. 113.
. Поворознюк В.В. Захворювання кістково-м’язової системи в людей різного віку / В.В. Поворознюк - К. - 2011. - Том 2. - С. 360.
. Ребров А.П. Новые возможности в лечении остеоартроза / Ребров А.П., Романова И.А. // Здоров’я України - 2013. - № 4. - С. 84.
. Скрипникова И.А. Метаболический синдром и костная масса у женщин в постменопаузальном периоде / И.А. Скрипникова, О.В. Косматова, В.Е. Новиков и др. // Профилактическая медицина. - 2009. - № 5. - С. 43-47.
10. Уніфікований клінічний протокол «Первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеці- алізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації по остеоартрозу». Київ - 2016. Режим доступу: http://www.dec.gov.ua/mtd/reestr.html.
Похожие материалы:

Добавление комментария

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код: