Med-books.by - Библиотека медицинской литературы. Книги, справочники, лекции, аудиокниги по медицине. Банк рефератов. Медицинские рефераты. Всё для студента-медика.
Скачать бесплатно без регистрации или купить электронные и печатные бумажные медицинские книги (DJVU, PDF, DOC, CHM, FB2, TXT), истории болезней, рефераты, монографии, лекции, презентации по медицине.


=> Книги / Медицинская литература: Акупунктура | Акушерство | Аллергология и иммунология | Анатомия человека | Английский язык | Анестезиология и реаниматология | Антропология | БиоХимия | Валеология | Ветеринария | Внутренние болезни (Терапия) | Военная медицина | Гастроэнтерология | Гематология | Генетика | География | Геронтология и гериатрия | Гигиена | Гинекология | Гистология, Цитология, Эмбриология | Гомеопатия | ДерматоВенерология | Диагностика / Методы исследования | Диетология | Инфекционные болезни | История медицины | Йога | Кардиология | Книги о здоровье | Косметология | Латинский язык | Логопедия | Массаж | Математика | Медицина Экстремальных Ситуаций | Медицинская биология | Медицинская информатика | Медицинская статистика | Медицинская этика | Медицинские приборы и аппараты | Медицинское материаловедение | Микробиология | Наркология | Неврология и нейрохирургия | Нефрология | Нормальная физиология | Общий уход | О достижении успеха в жизни | ОЗЗ | Онкология | Оториноларингология | Офтальмология | Паллиативная медицина | Паразитология | Патологическая анатомия | Патологическая физиология | Педиатрия | Поликлиническая терапия | Пропедевтика внутренних болезней | Профессиональные болезни | Психиатрия-Психология | Пульмонология | Ревматология | Сестринское дело | Социальная медицина | Спортивная медицина | Стоматология | Судебная медицина | Тибетская медицина | Топографическая анатомия и оперативная хирургия | Травматология и ортопедия | Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | Урология | Фармакология | Физика | Физиотерапия | Физическая культура | Философия | Фтизиатрия | Химия | Хирургия | Экологическая медицина | Экономическая теория | Эндокринология | Эпидемиология | Ядерная медицина

=> Истории болезней: Акушерство | Аллергология и иммунология | Ангиология | Внутренние болезни (Терапия) | Гастроэнтерология | Гематология | Гинекология | ДерматоВенерология | Инфекционные болезни | Кардиология | Наркология | Неврология | Нефрология | Онкология | Оториноларингология | Офтальмология | Педиатрия | Профессиональные болезни | Психиатрия | Пульмонология | Ревматология | Стоматология | Судебная медицина | Травматология и ортопедия | Урология | Фтизиатрия | Хирургия | Эндокринология

=> Рефераты / Лекции: Акушерство | Аллергология и иммунология | Анатомия человека | Анестезиология и реаниматология | Биология | Биохимия | Валеология | Ветеринария | Внутренние болезни (Терапия) | Гастроэнтерология | Генетика | Гигиена | Гинекология | Гистология, Цитология, Эмбриология | Диагностика | ДерматоВенерология | Инфекционные болезни | История медицины | Лечебная физкультура / Физическая культура | Кардиология | Массаж | Медицинская реабилитация | Микробиология | Наркология | Неврология | Нефрология | Нормальная физиология | Общий уход / Сестринское дело | Озз | Онкология | Оториноларингология | Офтальмология | Патологическая анатомия | Педиатрия | ПатоФизиология | Профессиональные болезни | Психиатрия-Психология | Пульмонология | Ревматология | Скорая и неотложная медицинская помощь | Стоматология | Судебная медицина | Токсикология | Травматология и ортопедия | Урология | Фармакогнозия | Фармакология | Фармация | Физиотерапия | Фтизиатрия | Химия | Хирургия | Эндокринология | Эпидемиология | Этика и деонтология

=> Другие разделы: Авторы | Видео | Клинические протоколы / Нормативная документация РБ | Красота и здоровье | Медицинские журналы | Медицинские статьи | Наука и техника | Новости сайта | Практические навыки | Презентации | Шпаргалки


Med-books.by - Библиотека медицинской литературы » Рефераты: Кардиология » Реферат: Фізична реабілітація хворих на інфаркт міокарда

Реферат: Фізична реабілітація хворих на інфаркт міокарда

0

Скачать бесплатно реферат:
«Фізична реабілітація хворих на інфаркт міокарда»


СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕННЯ
ГЛАВА 1. ПОНЯТТЯ ПРО ІНФАРКТ МІОКАРДА
1.1 ІНФАРКТ МІОКАРДА: ДІАГНОСТИКА
1.2 МЕДИКАМЕНТОЗНЕ ЛІКУВАННЯ
2. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА ІНФАРКТ МІОКАРДА
2.1 ЕТАПНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА ІНФАРКТ МІОКАРДА
2.1.1 ЛІКАРНЯНИЙ ЕТАП
2.1.2 ПОЛІКЛІНІЧНИЙ ЕТАП
2.1.3 САНАТОРНО КУРОРТНИЙ ЕТАП
2.1.4 АРОМАТЕРАПІЯ
3. САНАТОРНИЙ ЕТАП
3.1 ТАЛАСОТЕРАПІЯ
3.2 ЕЛЕКТРОЛІКУВАННЯ
3.3 ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ПРОГРАМА ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
ВИСНОВКИ
РЕЗЮМЕ
ЛІТЕРАТУРА


ВВЕДЕННЯ

ХХI сторіччя характеризується багатьма соціальними проблемами, в тому числі зростанням захворюваності та смертності населення. Нинішній етап розвитку нашого суспільства пов'язаний з демографічною кризою, зниженням тривалості життя, зниженням психічного стану населення, що викликає занепокоєння багатьох вчених і фахівців.
Особливу гостроту в період соціальних змін набуває проблема захворюваності інфарктом міокарда. Фактори ризику (куріння, надмірна вага, гіперхолестерінемія, порушення харчування, стреси, спадковість, ум ови праці та відпочинку, гіподинамія, вік) завдають непоправної шкоди фізичному здоров'ю населення. Ця обставина визначила, зокрема, увагу до проблеми захворювання інфарктом міокарда з боку медицини, але в набагато меншій мірі воно осмислюється в межах соціології. Це говорить про те, що суспільство ще не усвідомлює захворювання інфарктом міокарда як соціально значиму проблему. Хоча медичні дослідження переконливо доводять руйнівний вплив факторів ризику на виникнення інфаркту міокарда.
Серед різних захворювань населення ряд хвороб має особливо важливе соціальне значення. Значимість таких захворювань пов'язана не тільки і навіть не стільки з їх широким розповсюдженням, скільки з тією роллю, які ці захворювання відіграють в смертності та інвалідизації населення, в економічно м шкоду для економіки країни з - за тимчасової втрати працездатності, інвалідності та передчасної смерті.
Однією з найактуальніших проблем наукової медицини практичної охорони здоров'я другої половини ХХ століття і початку ХХІ століття є хвороби системи кровообігу. Соціальне значення цих захворювань визначається не тільки, а вірніше не стільки частотою поширення, скільки їх вагою. Ці хвороби займають провідне друге місце серед усіх причин смерті в більшості економічно розвинених країнах світу, в тому числі і в Україні У нашій країні хвороби системи кровообігу займають перше місце серед причин інвалідності.
Предметом дослідження дипломної роботи є інфаркт міокарда, як соціально значиме захворювання
Метою дослідження - розглянути інфаркт міокарда як захворювання, що має соціальну значущість. Завданням та предметом дослідження: - є люди перенесли інфаркт міокарда, і їх відновлення після перенесеної хвороби.

ГЛАВА 1. ПОНЯТТЯ ПРО ІНФАРКТ МІОКАРДА

1. Інфаркт міокарда (І. М) - це некроз певної ділянки серцевого м'яза. Часто виявляється кілька таких некротичних ділянок. Це патологічний стан є гострим, оскільки розвивається в короткі терміни. Інфаркт міокарда розвивається в результаті ішемії, тобто недостатності кровообігу цієї ділянки, а отже, і нестачі кисню, поживних речовин, що надходять з потоком крові.
Некроз міокарда слід розглядати як ускладнення захворювань, при яких порушується кровопостачання серця (ішемічна хвороба сердця) Основною причиною розвитку захворювання є припинення припливу крові до ділянки м'язи серця за різко зміненим в результаті атеросклерозу коронарних артерій. Тобто атеросклеротичні бляшки в таких судинах повністю або частково закупорюють його, тому дах ь не може вільно просуватися і доставляти кисень, поживні речовини до певної ділянки міокарда. Крім того, ішемічний некроз може розвинутися і в результаті повної обтурації коронарної артерії тромбом, емболом. Іноді захворювання має спадкову природу. Точніше, успадковуються аномалії розвитку мережі коронарних судин, які не можуть забезпечити адекватне кровопостачання серця при посиленні його роботи.
Крім безпосередніх причин даної патології, є чинники ризику. До них відносять похилий вік, артеріальну гіпертонію, порушення обміну жирів, ожиріння, куріння, недостатню фізичну активність, нервове перенапруження, перевтома Етіологія і патогенез Найчастіше основною причиною інфаркту міокарда є атеросклероз коронарних артерій, що ускладнюється або тромбозом, або крововиливом в атеросклеротичну бляшку.
Поряд з атеросклерозом коронарних артерій у розвитку інфаркту міокарда важливу роль відіграють функціональні розлади коронарного кровопостачання. Саме цим пояснюється виникнення трансмуральних великих інфарктів міокарда у випадках з нечітко вираженим ураженням коронарних судин. Атеросклероз вінцевих артерій серця у осіб, які померли від інфаркту міокарда, зустрічається, за даними різних авторів, у 90 - 95% випадків. Чи не менш переконливі дані отримані при коронарографії понад 2000 хворих ІХС, у 91,7% яких встановлені атеросклеротичні ураження вінцевих судин, і лише у 8,3% хворих вінцеві артерії не були вражені.
Провідна роль атеросклеротичних змін коронарних судин в розвитку інфаркту міокарда обумовлена, мабуть, не стільки наявністю самої по собі бляшки, що перешкоджає току крові, скільки створенням умов для розвитку пристінкового тромбоутворення із закупоркою ураженої судини. Відомо, що атеросклеротична бляшка, як і травматичні пошкодження ендотелію судин, є чинником, що сприяють адгезії тромбоцитів, утворення тромбоцитарних агрегатів і швидкого зростання тромбу на цій ділянці. Певне значення в цьому процесі може мати деендотелізація навчань.
Загальні відомості про б етіології, патогенезі і патологічної анатомії інфаркту міокардної атеросклеротичної бляшки. Пошкодження клітин ендотелію, в нормі виробляють простагландіни, що перешкоджають адгезії та агрегації тромбоцитів, є однією з причин прискореного тромбоутворення на ділянці деендотелізаціі. Таким чином, представлена вище дані свідчать про те, що атеросклеротичне пошкодження коронарних артерій серця є основною причиною виникнення інфаркту міокарда. Проте в розвитку гострого невідповідності між потребою міокарда в кисні і його кровопостачанням основне значення має не стільки обструкція коронарної судини, обумовлена "повільно зростаючої" атеросклеротичною бляшкою, інтими, що закупорює просвіт судини Патологоанатомічне дослідження осіб, які померли від інфаркту міокарда, в 95 - 100% випадків дозволяє встановити, що зона некрозу серцевого м'яза розташовується в басейні артерії, оклюзованої тромбом.
Çàçâè÷àé він прикріплений до судинної стінки в місці її звуження атеросклеротичної бляшкою і досягає близько 1см в довжину. У більшості випадків утворення тромбів повязують з виразкою, ерозією або розривом атеросклеротичної бляшки. Свіжі тромби, що розташовуються у вінцевих артеріях серця, складаються з тромбоцитів, еритроцитів і ниток фібрину. За даними гістологічного дослідження, формування тромбу в коронарних артеріях починається адгезією (злипанням) тромбоцитів на ділянці атеросклеротичного пошкодження ендотелію. До утворився агрегату прикріплюються нові маси тромбоцитів і формується "тромбоцитарна пробка", частково закриває просвіт судини. При розпаді тромбоцитів виділяються фактори згортання крові, які сприяють виникненню та подальшому прогресивно наростаючого тромбоутворення
Одночасно з тромбоцитів звільняється серотонін, тромбоксан А-2 та інші вазоконстрикторні речовини, які посилюють локальний спазм коронарних артерій і стимулюють утворення нових тромбоцитарних агрегатів. Разом з тим локальний спазм в зоні атеросклеротичної бляшки здатний викликати критичне звуження просвіту артерії, що приводить до значних порушень коронарного кровотоку. Ймовірно, коронароспазм є однією з причин, що викликають пошкодження інтими або крововилив у атеросклеротичну бляшку з подальшим формуванням тромбу в коронарній артерії. Таким чином, атеросклеротичні зміни судинної стінки є як б плацдармом, на якому в подальшому утворюються Загальні відомості про етіологію, патогенез та патологічної анатомії інфаркту міокарда тромбоцитарний агрегати і формується тромб.
Регіонарні порушення коронарного кровотоку відбуваються на тлі зміни реологічних властивостей крові, системної активації процесів згортання крові, схильності до гіперкоагуляції, розлади тромбоцитарної ланки гемостазу. Крім того, змінюються показники калікреїн-кінінової і ренін-ангіотензинову систем, безпосередньо беруть участь у регуляції згортання крові. У подальшому утворюється активний тромбопластин, який у присутності іонів кальцію викликає серію каскадних реакцій, що призводять до утворення тромбіну і ниток фібрину. Подальше зростання тромбу неминуче призводить до закриття просвіту коронарної артерії і повного припинення кровотоку в дистальних ділянках судини. Це перш за все змінює течію окислювальних процесів у міокарді, тому що запасів кисню в клітинах міокарда вистачає лише на 6 - 7 скорочень серця. Встановлено, що вже в межах однієї години після припинення доступу артеріальної крові до міокарда в зоні ішемії наступають незворотні зміни, що призводять до некрозу.
Припинення доставки кисню і макроергічних з'єднань до міофібрилами призводить до порушення скоротливої спроможності ділянок міокарда, розташованих в зоні інфаркту. При великому вогнищі некрозу порушення інотропної функції можна встановити при ехокардіографії у вигляді зони гіпокінезії або акінезії; клінічно раптове зниження скоротливої функції міокарда проявляється симптомами серцевої астми або набряку легенів. Некробіотичні процеси, що відбуваються в серцевому м'язі в результаті її інфарцірованія, характеризуються гістологічні що виявляється коагуляційний некроз з формуванням неоднорідною за своєю структурою колоінфарктної зони ішемічного ушкодження.
Ступінь ураження серцевого м'яза, а отже, і клінічна тяжкість захворювання обумовлені багатьма факторами, основні з яких - ступінь локального спазму коронарної артерії, тяжкість і поширеність коронарного атеросклерозу, розмір ділянки, кровозабеспеченого затромбованою артерією, рівень колатерального кровообігу, що передує стан міокарда (постінфарктний або атеросклеротичний кардіосклероз). та й перешкоджає проходженню крові по артерії Неускладнені можна вважати інфаркт міокарда, що протікає без істотних порушень ритму серця, клінічних симптомів серцевої недостатності та інших ускладнень. Загальновідомо, що близько 30 - 40% від загальної кількості вмираючих гинуть в перші 15 хвилин від початку захворювання і приблизно стільки ж - в наступні 2 години. Отже, переважна більшість смертей наступає до надання лікарської допомоги. Цілком очевидно, що одним з найважливіших шляхів зниження летальності від інфаркту міокарда слід вважати діагностику передінфарктного періоду і своєчасне енергійне лікування хворих в умовах кардіологічного стаціонару.
Похожие материалы:

Добавление комментария

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код: