Med-books.by - Библиотека медицинской литературы. Книги, справочники, лекции, аудиокниги по медицине. Банк рефератов. Медицинские рефераты. Всё для студента-медика.
Скачать бесплатно без регистрации или купить электронные и печатные бумажные медицинские книги (DJVU, PDF, DOC, CHM, FB2, TXT), истории болезней, рефераты, монографии, лекции, презентации по медицине.


=> Книги / Медицинская литература: Акупунктура | Акушерство | Аллергология и иммунология | Анатомия человека | Английский язык | Анестезиология и реаниматология | Антропология | БиоХимия | Валеология | Ветеринария | Внутренние болезни (Терапия) | Военная медицина | Гастроэнтерология | Гематология | Генетика | География | Геронтология и гериатрия | Гигиена | Гинекология | Гистология, Цитология, Эмбриология | Гомеопатия | ДерматоВенерология | Диагностика / Методы исследования | Диетология | Инфекционные болезни | История медицины | Йога | Кардиология | Книги о здоровье | Косметология | Латинский язык | Логопедия | Массаж | Математика | Медицина Экстремальных Ситуаций | Медицинская биология | Медицинская информатика | Медицинская статистика | Медицинская этика | Медицинские приборы и аппараты | Медицинское материаловедение | Микробиология | Наркология | Неврология и нейрохирургия | Нефрология | Нормальная физиология | Общий уход | О достижении успеха в жизни | ОЗЗ | Онкология | Оториноларингология | Офтальмология | Паллиативная медицина | Паразитология | Патологическая анатомия | Патологическая физиология | Педиатрия | Поликлиническая терапия | Пропедевтика внутренних болезней | Профессиональные болезни | Психиатрия-Психология | Пульмонология | Ревматология | Сестринское дело | Социальная медицина | Спортивная медицина | Стоматология | Судебная медицина | Тибетская медицина | Топографическая анатомия и оперативная хирургия | Травматология и ортопедия | Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | Урология | Фармакология | Физика | Физиотерапия | Физическая культура | Философия | Фтизиатрия | Химия | Хирургия | Экологическая медицина | Экономическая теория | Эндокринология | Эпидемиология | Ядерная медицина

=> Истории болезней: Акушерство | Аллергология и иммунология | Ангиология | Внутренние болезни (Терапия) | Гастроэнтерология | Гематология | Гинекология | ДерматоВенерология | Инфекционные болезни | Кардиология | Наркология | Неврология | Нефрология | Онкология | Оториноларингология | Офтальмология | Педиатрия | Профессиональные болезни | Психиатрия | Пульмонология | Ревматология | Стоматология | Судебная медицина | Травматология и ортопедия | Урология | Фтизиатрия | Хирургия | Эндокринология

=> Рефераты / Лекции: Акушерство | Аллергология и иммунология | Анатомия человека | Анестезиология и реаниматология | Биология | Биохимия | Валеология | Ветеринария | Внутренние болезни (Терапия) | Гастроэнтерология | Генетика | Гигиена | Гинекология | Гистология, Цитология, Эмбриология | Диагностика | ДерматоВенерология | Инфекционные болезни | История медицины | Лечебная физкультура / Физическая культура | Кардиология | Массаж | Медицинская реабилитация | Микробиология | Наркология | Неврология | Нефрология | Нормальная физиология | Общий уход / Сестринское дело | Озз | Онкология | Оториноларингология | Офтальмология | Патологическая анатомия | Педиатрия | ПатоФизиология | Профессиональные болезни | Психиатрия-Психология | Пульмонология | Ревматология | Скорая и неотложная медицинская помощь | Стоматология | Судебная медицина | Токсикология | Травматология и ортопедия | Урология | Фармакогнозия | Фармакология | Фармация | Физиотерапия | Фтизиатрия | Химия | Хирургия | Эндокринология | Эпидемиология | Этика и деонтология

=> Другие разделы: Авторы | Видео | Клинические протоколы / Нормативная документация РБ | Красота и здоровье | Медицинские журналы | Медицинские статьи | Наука и техника | Новости сайта | Практические навыки | Презентации | Шпаргалки


Рефераты: Эндокринология

Рефераты по эндокринологии скачать бесплатно без регистрации
Med-books.by - Библиотека медицинской литературы » Рефераты: Эндокринология

Реферат: Ендокринні патології школярів і їх профілактикаНайболючіше питання нашої держави - це здоров’я дітей. Адже тільки здорова дитина досягає успіхів у навчанні, займає гідне становище у власному колективі, добре розвивається фізично, має врівноважений психічний стан.
На сьогоднішній день спостерігається зростання кількості учнів з відхиленням у стані здоров’я. Аналіз останніх досліджень і публікацій показують, що 25-30% дітей, які приходять до першого класу, мають ті чи інші відхилення у стані здоров'я, серед випускників шкіл більше 80% не можливо назвати цілком здоровими.

0

Реферат: Ефективність засобів фізичної реабілітації у осіб середнього віку з ускладненими формами цукрового діабету І типуЦукровий діабет є найпоширенішим хронічним неінфекційним захворюванням і займає серед причин смерті населення третє місце після серцево-судинних і онкологічних захворювань. Серед ендокринних захворювань цукровий діабет вийшов за рамки звичайної медичної проблеми й віднесений до числа актуальних і соціально значимих проблем людства. За останнім даними експертів ВООЗ, захворюваність діабетом у промислово розвинених країнах становить 4-6 % населення. На думку більшості авторів, дійсна захворюваність цукровим діабетом в 2 рази вище зареєстрованої, що пояснюється значним поширенням латентних форм. Незважаючи на досягнення в області діабету, актуальність даної проблеми не зменшується, що пов'язане з ростом захворюваності у всіх вікових групах [1, 2].

0

Реферат: Заболевания щитовидной железыЗаболевания щитовидной железы имеют широкую распространенность в популяции и значительный удельный вес в структуре общей заболеваемости. Так по данным Всемирной Организации Здравоохранения, общее число больных с изменениями в щитовидной железе превышает 200 миллионов и продолжает неуклонно возрастать. Рост заболеваемости тиреоидной патологией связан с геобиохимическими факторами, особенно с дефицитом йода, загрязнением окружающей среды радиоактивными субстанциями и химическими канцерогенами, ускорением ритма жизни и увеличением числа стрессовых ситуаций (А. В. Вилков, 1998; А. П. Калинин и соавт., 2004; И. Н. Пиксин, 2002; Michael T. Stang and etc., 2012).

0

Реферат: Инсулин и его формыИнсули́н (от лат. insula - остров) - гормон пептидной природы, образуется в бета-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы. Оказывает многогранное влияние на обмен практически во всех тканях. Основное действие инсулина заключается в снижении концентрации глюкозы в крови.

0

Реферат: Клинико-фармакологический подход к выбору групп и конкретных лекарственных препаратов для терапии сахарного диабетаСахарный диабет - lat. Diabetes mellitus - системное гетерогенное заболевание. Это заболевание - одна из серьезнейших проблем нашего времени. Оно занимает третье место среди непосредственных причин смерти после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

0

Реферат: Структурно-функціональна характеристика щитоподібної залози на етапах онтогенезуЕндокринологія - одна з галузей клінічної медицини, що найбільш динамічно розвиваються. Останнім часом завдяки досягненням в області біохімії, молекулярної біології, патофізіології, імунології, генетики, імуногенетики уявлення про патогенез та принципи лікування ендокринних захворювань значно розширились.

0

Реферат: Лекарственные формы инсулинаВ настоящее время сахарный диабет является одним из социально значимых заболеваний. Сахарный диабет по распространённости находится на 3-м месте после сердечнососудистых и онкологических заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения, распространённость сахарного диабета среди взрослого населения в большинстве регионов мира составляет 2-5 % и имеется тенденция увеличения количества больных почти в два раза каждые 15 лет. Несмотря на очевидный прогресс в области здравоохранения, численность инсулинзависимых больных увеличивается с каждым годом и на текущий момент только в России составляет около 2 миллионов человек.

0

Реферат: Фармакотерапия, фитотерапия и диетотерапия в престарелом возрасте при сахарном диабетеАктуальность выбранной мной темы заключается в том, что согласно статистическим данным сахарный диабет (СД) является одним из ведущих заболеваний в мире по медико-социальной значимости и по праву стоит в ряду первой значимости национальных систем здравоохранения почти всех стран мира. Еще в 2006 году ООН приняла резолюцию, в которой признали, что "СД является хроническим, изнурительным, требующим больших расходов и сопровождающимся тяжелыми осложнениями заболеванием, которое создает большую угрозу для семей и всего мира.". Так же Всемирная Организация Здравоохранения пришла к выводу, что СД приобрел характер неинфекционной эпидемии, из-за масштабности его распространения, хронического течения, высокой инвалидизацией людей и необходимостью создания системы специализированной помощи.

0

Реферат: Моделирование динамики щитовидной железы у детей школьного возрастаИсследования в области эндокринологии для многих стран, а так же РБ является одной из важнейших научных и практических задач.
Щитовидная железа - орган эндокринной системы организма. Нарушения в деятельности функционирования щитовидной железы сопровождаются изменениями в гомеостазе организма. Увеличение размеров щитовидной железы - один из ранних симптомов развивающейся патологии. При недостатке гормонов в крови развивается гипофункция, а при избытке - гиперфункция. И в том, и в другом случае развиваются патологические состояния, сопровождающиеся увеличением или уменьшением объёма щитовидной железы, требующие медицинского вмешательства.

0

Реферат: Школа по самоконтролю при диабетеСахарный диабет является одной из самых значительных медицинских и социальных проблем. Это обусловлено огромной и возрастающей с каждым годом численностью больных, а также тяжестью инвалидизирующих сосудистых осложнений. По определению ВОЗ сахарный диабет представляет сегодня "Эпидемию неинфекционного заболевания", которая требует в связи с широкой распространенностью и тяжестью последствий немедленного и оперативного решения. В России зарегистрировано 2 миллиона диабетиков, но с учетом выборочных эпидемиологических исследований количество больных уже сегодня достигает 10 млн. человек и такое же число составляют лица с нарушенной толерантностью к глюкозе, т.е. потенциальные больные, у которых клинические признаки диабета могут скоро появиться.

0