Оперативна хірургія та топографічна анатомія - Ковальський М.П. - 2010 год

Med-books.by - Библиотека медицинской литературы. Книги, справочники, лекции, аудиокниги по медицине. Банк рефератов. Медицинские рефераты. Всё для студента-медика.
Скачать бесплатно без регистрации или купить электронные и печатные бумажные медицинские книги (DJVU, PDF, DOC, CHM, FB2, TXT), истории болезней, рефераты, монографии, лекции, презентации по медицине.


=> Книги / Медицинская литература: Акупунктура | Акушерство | Аллергология и иммунология | Анатомия человека | Английский язык | Анестезиология и реаниматология | Антропология | БиоХимия | Валеология | Ветеринария | Внутренние болезни (Терапия) | Военная медицина | Гастроэнтерология | Гематология | Генетика | География | Геронтология и гериатрия | Гигиена | Гинекология | Гистология, Цитология, Эмбриология | Гомеопатия | ДерматоВенерология | Диагностика / Методы исследования | Диетология | Инфекционные болезни | История медицины | Йога | Кардиология | Книги о здоровье | Косметология | Латинский язык | Логопедия | Массаж | Математика | Медицина Экстремальных Ситуаций | Медицинская биология | Медицинская информатика | Медицинская статистика | Медицинская этика | Медицинские приборы и аппараты | Медицинское материаловедение | Микробиология | Наркология | Неврология и нейрохирургия | Нефрология | Нормальная физиология | Общий уход | О достижении успеха в жизни | ОЗЗ | Онкология | Оториноларингология | Офтальмология | Паллиативная медицина | Паразитология | Патологическая анатомия | Патологическая физиология | Педиатрия | Поликлиническая терапия | Пропедевтика внутренних болезней | Профессиональные болезни | Психиатрия-Психология | Пульмонология | Ревматология | Сестринское дело | Социальная медицина | Спортивная медицина | Стоматология | Судебная медицина | Тибетская медицина | Топографическая анатомия и оперативная хирургия | Травматология и ортопедия | Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | Урология | Фармакология | Физика | Физиотерапия | Физическая культура | Философия | Фтизиатрия | Химия | Хирургия | Экологическая медицина | Экономическая теория | Эндокринология | Эпидемиология | Ядерная медицина

=> Истории болезней: Акушерство | Аллергология и иммунология | Ангиология | Внутренние болезни (Терапия) | Гастроэнтерология | Гематология | Гинекология | ДерматоВенерология | Инфекционные болезни | Кардиология | Наркология | Неврология | Нефрология | Онкология | Оториноларингология | Офтальмология | Педиатрия | Профессиональные болезни | Психиатрия | Пульмонология | Ревматология | Стоматология | Судебная медицина | Травматология и ортопедия | Урология | Фтизиатрия | Хирургия | Эндокринология

=> Рефераты / Лекции: Акушерство | Аллергология и иммунология | Анатомия человека | Анестезиология и реаниматология | Биология | Биохимия | Валеология | Ветеринария | Внутренние болезни (Терапия) | Гастроэнтерология | Генетика | Гигиена | Гинекология | Гистология, Цитология, Эмбриология | Диагностика | ДерматоВенерология | Инфекционные болезни | История медицины | Лечебная физкультура / Физическая культура | Кардиология | Массаж | Медицинская реабилитация | Микробиология | Наркология | Неврология | Нефрология | Нормальная физиология | Общий уход / Сестринское дело | Озз | Онкология | Оториноларингология | Офтальмология | Патологическая анатомия | Педиатрия | ПатоФизиология | Профессиональные болезни | Психиатрия-Психология | Пульмонология | Ревматология | Скорая и неотложная медицинская помощь | Стоматология | Судебная медицина | Токсикология | Травматология и ортопедия | Урология | Фармакогнозия | Фармакология | Фармация | Физиотерапия | Фтизиатрия | Химия | Хирургия | Эндокринология | Эпидемиология | Этика и деонтология

=> Другие разделы: Авторы | Видео | Клинические протоколы / Нормативная документация РБ | Красота и здоровье | Медицинские журналы | Медицинские статьи | Наука и техника | Новости сайта | Практические навыки | Презентации | Шпаргалки


Med-books.by - Библиотека медицинской литературы » Хирургия » Оперативна хірургія та топографічна анатомія - Ковальський М.П. - 2010 год

Оперативна хірургія та топографічна анатомія - Ковальський М.П. - 2010 год

0
Оперативна хірургія та топографічна анатомія - Ковальський М.П. - 2010 год

Ахтемійчук Ю.Т., Вовк Ю.М., Дорошенко С.В., Кобзар О.Б.,Ковальський М.П., Первак Л.І., Півторак В.І., Прокопець К.О., Радомська Н.Ю., Радомський О.А., Пархоменко М,В., Хворостяна Т.Т. — За ред. Ковальського М.П.
Київ: Медицина, 2010.
Підручник створено з урахуванням рекомендацій МОН та МОЗ України:
Високий ступінь ілюстративності (423 малюнки, з них 78 - кольорові), використання логічних схем і таблиць;
Наявність тестових завдань для самоконтролю студентів після кожного розділу (відкрита база) у форматі КРОК. Частину питань, так звану якірну групу, відібрано з тестів для поточного та підсумкового модульного контролів, що має підвищити зацікавленість студентів у опануванні підручника;
Наявність розділів з трансплантації органів, лапароскопічної хірургії, операцій на судинах та нервах;
Структурованість тексту та ілюстрацій. Розділи з топографічногої анатомії передують розділам з оперативної хірургії, що є традиційним у викладанні предмету і відповідає типовій навчальній програмі. Послідовність викладання топографічної анатомії та оперативної хірургії окремих ділянок тіла людини також збігається з класичною схемою його описання Усі назви анатомічних елементів відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан Пауло, 1997). Українські еквіваленти наведено за виданням "Міжнародна анатомічна номенклатура", Бобрик І.І., В.Г. Ковешніков (2001). Перевагу надано українським термінам, латинські подані під час першого згадування. У підручнику наведені модифіковані малюнки з класичних анатомічних та топографоанатомічних підручників і атласів, значну частину взято з попередніх видань, також є оригінальні ілюстрації. Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації, інтернів, а також лікарів хірургічного профілю.
Похожие материалы:
  Оперативна хірургія і топографічна анатомія - Кульчицький К.І., Ковальський ... Оперативна хірургія і топографічна анатомія - Кульчицький К.І., Ковальський ...
  У підручнику наведені модифіковані малюнки з класичних анатомічних та топографоанатомічних підручників і атласів, значну частину взято з попередніх видань, також є оригінальні ілюстрації. Для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня

  Оперативна хірургія та топографічна анатомія. Підручник - Ю.Т. Ахтемійчук, ... Оперативна хірургія та топографічна анатомія. Підручник - Ю.Т. Ахтемійчук, ...
  Останніми роками у структурі вищої освіти України взагалі і вищої медичної освіти зокрема відбуваються інтенсивні процеси модифікації та впровадження нових інноваційних технологій навчання, передусім системи ступеневих іспитів «Крок» і кредитно-модульної

  Пластична хірургія - Фисталь Е.Я. - 2010 год Пластична хірургія - Фисталь Е.Я. - 2010 год
  Підручник із пластичної хірургії в Україні видається вперше. Його підготовлено згідно з вимогами уніфікованої програми післядипломної освіти за фахом «Хірургія». У підручнику докладно висвітлено основні етапи перебігу ранового процесу, кровопостачання

  Хірургія - Кондратенко П.Г. - 2009 год Хірургія - Кондратенко П.Г. - 2009 год
  У підручнику описано найпоширеніші хірургічні захворювання. Головну увагу приділено діагностиці та дифдіагностиці гострої хірургічної патології. Особливістю видання є його побудова за синдромним принципом, що більшою мірою відповідає реальній діяльності

  Хірургія - Усенко О.Ю., Білоус Г.В., Путинцева Г.Й. - 2010 год Хірургія - Усенко О.Ю., Білоус Г.В., Путинцева Г.Й. - 2010 год
  Підручник відповідає вимогам Положення про випуск навчальної літератури з медицини для медичних закладів I—II рівнів акредитації МОЗ України і новій навчальній програмі з дисципліни «Хірургія». Матеріал підручника структуровано за освітньо-професійною

  Воєнно-польова хірургія - Заруцький Я.Л., Запорожан В.М., Білий В.Я. та ін. ... Воєнно-польова хірургія - Заруцький Я.Л., Запорожан В.М., Білий В.Я. та ін. ...
  Пiдручник. — Одеса: Одеський національний медичний університет (ОНМедУ), 2016. — 415 с. — ISBN 978-966-443-078-1. Пiдручник для студентів лікарів-інтернів і лікарів - слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти. Розроблений колективом

  Військова хірургія з хірургією надзвичайних ситуацій - Білий В.Я. - 2004 го ... Військова хірургія з хірургією надзвичайних ситуацій - Білий В.Я. - 2004 го ...
  У підручнику на основі аналізу сучасних відомостей, а також розробок співробітників кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії, науковців Українського науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і

  Хірургія (Факультетська) - Захараш М.П., Пойда О.І., Кучер М.Д. та ін. - 20 ... Хірургія (Факультетська) - Захараш М.П., Пойда О.І., Кучер М.Д. та ін. - 20 ...
  У підручнику описано історію кафедри факультетської хірургії № 1 НМУ ім. О.О. Богомольця. Подано сучасні проблеми хірургії та її перспективи. Відповідно до нової навчальної програми та міждисциплінарної інтеграції автори висвітлюють найсучасніші методи

  Атлас хірургічних операцій і маніпуляцій - Ковальчук Л.Я., Поліщук В.М. та ... Атлас хірургічних операцій і маніпуляцій - Ковальчук Л.Я., Поліщук В.М. та ...
  Атлас включає в себе схеми основних методів оперативних втручань, діагностичних і лікувальних маніпуляцій з різних розділів хірургії (нейрохірургія, абдомінальна, торакальна, судинна хірургія, а також проктологія, урологія і анестезіологія). Лаконічність

  Загальна хірургія - Желіба М.Д., Хіміч С.Д., Герич І.Д. та ін. - 2010 год Загальна хірургія - Желіба М.Д., Хіміч С.Д., Герич І.Д. та ін. - 2010 год
  Підручник складається із двох частин. У першій частині висвітлено загальні питання з хірургії, зокрема організація хірургічної допомоги, питання деонтології і догляд за хірургічними хворими, асептика й антисептика, загальні питання з анестезіології та


Добавление комментария

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код: