Med-books.by - Библиотека медицинской литературы. Книги, справочники, лекции, аудиокниги по медицине. Банк рефератов. Медицинские рефераты. Всё для студента-медика.
Скачать бесплатно без регистрации или купить электронные и печатные бумажные медицинские книги (DJVU, PDF, DOC, CHM, FB2, TXT), истории болезней, рефераты, монографии, лекции, презентации по медицине.


=> Книги / Медицинская литература: Акупунктура | Акушерство | Аллергология и иммунология | Анатомия человека | Английский язык | Анестезиология и реаниматология | Антропология | БиоХимия | Валеология | Ветеринария | Внутренние болезни (Терапия) | Военная медицина | Гастроэнтерология | Гематология | Генетика | География | Геронтология и гериатрия | Гигиена | Гинекология | Гистология, Цитология, Эмбриология | Гомеопатия | ДерматоВенерология | Диагностика / Методы исследования | Диетология | Инфекционные болезни | История медицины | Йога | Кардиология | Книги о здоровье | Косметология | Латинский язык | Логопедия | Массаж | Математика | Медицина Экстремальных Ситуаций | Медицинская биология | Медицинская информатика | Медицинская статистика | Медицинская этика | Медицинские приборы и аппараты | Медицинское материаловедение | Микробиология | Наркология | Неврология и нейрохирургия | Нефрология | Нормальная физиология | Общий уход | О достижении успеха в жизни | ОЗЗ | Онкология | Оториноларингология | Офтальмология | Паллиативная медицина | Паразитология | Патологическая анатомия | Патологическая физиология | Педиатрия | Поликлиническая терапия | Пропедевтика внутренних болезней | Профессиональные болезни | Психиатрия-Психология | Пульмонология | Ревматология | Сестринское дело | Социальная медицина | Спортивная медицина | Стоматология | Судебная медицина | Тибетская медицина | Топографическая анатомия и оперативная хирургия | Травматология и ортопедия | Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | Урология | Фармакология | Физика | Физиотерапия | Физическая культура | Философия | Фтизиатрия | Химия | Хирургия | Экологическая медицина | Экономическая теория | Эндокринология | Эпидемиология | Ядерная медицина

=> Истории болезней: Акушерство | Аллергология и иммунология | Ангиология | Внутренние болезни (Терапия) | Гастроэнтерология | Гематология | Гинекология | ДерматоВенерология | Инфекционные болезни | Кардиология | Наркология | Неврология | Нефрология | Онкология | Оториноларингология | Офтальмология | Педиатрия | Профессиональные болезни | Психиатрия | Пульмонология | Ревматология | Стоматология | Судебная медицина | Травматология и ортопедия | Урология | Фтизиатрия | Хирургия | Эндокринология

=> Рефераты / Лекции: Акушерство | Аллергология и иммунология | Анатомия человека | Анестезиология и реаниматология | Биология | Биохимия | Валеология | Ветеринария | Внутренние болезни (Терапия) | Гастроэнтерология | Генетика | Гигиена | Гинекология | Гистология, Цитология, Эмбриология | Диагностика | ДерматоВенерология | Инфекционные болезни | История медицины | Лечебная физкультура / Физическая культура | Кардиология | Массаж | Медицинская реабилитация | Микробиология | Наркология | Неврология | Нефрология | Нормальная физиология | Общий уход / Сестринское дело | Озз | Онкология | Оториноларингология | Офтальмология | Патологическая анатомия | Педиатрия | ПатоФизиология | Профессиональные болезни | Психиатрия-Психология | Пульмонология | Ревматология | Скорая и неотложная медицинская помощь | Стоматология | Судебная медицина | Токсикология | Травматология и ортопедия | Урология | Фармакогнозия | Фармакология | Фармация | Физиотерапия | Фтизиатрия | Химия | Хирургия | Эндокринология | Эпидемиология | Этика и деонтология

=> Другие разделы: Авторы | Видео | Клинические протоколы / Нормативная документация РБ | Красота и здоровье | Медицинские журналы | Медицинские статьи | Наука и техника | Новости сайта | Практические навыки | Презентации | Шпаргалки


Med-books.by - Библиотека медицинской литературы » Фармакология » Фармакологія - Нековаль І.В., Казанюк Т.В. - 2011 год

Фармакологія - Нековаль І.В., Казанюк Т.В. - 2011 год

0
Фармакологія - Нековаль І.В., Казанюк Т.В. - 2011 год

У четвертому виданні підручника містяться відомості про сучасні лікарські засоби та загальні правила рецептури відповідно до вимог Болонської конвенції щодо реформування системи освіти. При його підготовці дотримано принципів фундаменталізації, міждисциплінарного зв’язку та проблемності.
Відповідно до нової навчальної програми викладено найважливіші роз­діли фармакології. Наведено класифікацію та характеристику сучасних основних фармакологічних груп і препаратів, лаконічно і доступно ви­світлено питання фармакокінетики і фармакодинаміки лікарських засобів.
У кожній темі наведено повну характеристику основного лікарського засобу певної групи та порівняльну характеристику інших.
Для полегшення запам’ятовування правильної назви препаратів, особ­ливостей їхнього застосування, терапевтичних та вищих доз, а також на­лежності до списків А і Б у підручнику після кожного розділу представлено таблицю з відповідними відомостями.
Характерною особливістю підручника є інформація про особливості ро­боти медичного персоналу з окремими препаратами кожної фармакологіч­ної групи, а також позначення концентрації розчинів відповідно до Європей­ської фармакопеї.
Підручник містить запитання, тестові завдання та задачі для самопід­готовки студентів. Професіональні задачі для студентів фармацевтичних факультетів виділено Спеціальною позначкою (*).
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—III рівнів акре­дитації за спеціальностями «Фармація», «Сестринська справа», «Акушерська справа».


Содержание книги:
Вступ (Т.В. Казанюк)
Предмет і завдання фармакології
Короткий нарис з історії фармакології
Шляхи пошуку нових лікарських засобів
Загальна рецептура
(Т.В. Казанюк)
Уведення в лікарську рецептуру
Правила виписування рецептів
Загальна фармакологія (Т.В. Казанюк)
Шляхи введення ліків
Фармакокінетика лікарських речовин
Основні поняття фармакодинаміки
Залежність фармакотерапевтичних ефектів від ендогенних факторів
Залежність фармакологічних ефектів від екзогенних факторів
Взаємодія лікарських засобів
Види небажаної (побічної) дії ліків
Токсичні ефекти
Протимікробні та протипаразитарні засоби (Т.В. Казанюк)
Дезінфекційні та антисептичні засоби
Хіміотерапевтичні засоби
Антибіотики
Сульфаніламідні препарати. Синтетичні антибактеріальні засоби
Хіміотерапевтичні засоби різних груп
Протипухлинні (протибластомні) та діагностичні засоби (Т.В. Казанюк)
Протипухлинні (протибластомні) засоби
Діагностичні засоби
Лікарські засоби, що впливають на нервову систему (Т.В. Казанюк)
Лікарські засоби, що впливають на аферентну іннервацію
Лікарські засоби, що впливають на еферентну іннервацію
Засоби, що діють у ділянці закінчень холінергічних нервів
Засоби, що діють у ділянці закінчень адренергічних нервів
Лікарські засоби, що впливають на центральну нервову систему
Психотропні засоби (І.В. Нековаль)
Лікарські засоби, що впливають на функції органів дихання (І.В. Нековаль)
Стимулятори дихання
Протикашльові препарати
Відхаркувальні засоби
Засоби для лікування бронхіальної астми
Засоби, які застосовують при набряку легень
Лікарські засоби, що впливають на серцево-судинну систему (І.В. Нековаль)
Кардіотонічні засоби
Протиаритмічні засоби
Гіпохолестеринемічні (протисклеротичні) засоби
Засоби, що впливають на мозковий кровообіг
Антиангінальні засоби. Засоби, які застосовують для лікування інфаркту міокарда
Антигіпертензивні засоби
Лікарські засоби, які застосовують при порушенні функції органів травлення (І.В. Нековаль)
Засоби, що впливають на апетит
Засоби, які застосовують при порушенні секреції шлункового соку
Засоби, що впливають на моторику шлунка
Засоби, які застосовують при порушенні секреції підшлункової залози
Гепатотропні засоби
Проносні засоби
Протипроносні (антидіарейні) засоби
Засоби, які застосовують для функціональної діагностики в гастроентерології
Лікарські засоби, що впливають на функцію нирок (Т.В. Казанюк)
Сечогінні засоби (діуретини)
Засоби, що посилюють виведення сечової кислоти і конкрементів
Лікарські засоби, що впливають на скоротливу активність і тонус міометрія (І.В. Нековаль)
Засоби, що посилюють скоротливу активність міометрія (утеротоніки)
Засоби, які знижують скоротливу активність міометрія (токолітики)
Засоби, що підвищують переважно тонус міометрія
Засоби, які застосовують для збереження вагітності у ранні терміни
Лікарські засоби, що впливають на систему крові (І.В. Нековаль)
Засоби, що стимулюють еритропоез (протианемічні препарати)
Засоби, що стимулюють лейкопоез
Засоби, що впливають на згортання крові
Плазмозамінники та засоби для парентерального харчування
Препарати гормонів, їх синтетичних аналогів та антагоністів (І.В. Нековаль)
Препарати гормонів гіпофіза та гіпоталамічні гормони, що гальмують ріст
Препарати, які застосовують при порушенні функції щитоподібної та прищитоподібної залоз
Протидіабетичні засоби
Препарати гормонів кіркової речовини надниркових залоз та їх синтетичні аналоги
Препарати жіночих статевих гормонів
Контрацептивні (протизаплідні) засоби
Препарати чоловічих статевих гормонів (андрогени)
Анаболічні стероїди
Вітамінні препарати. Солі. Глюкоза (І.В. Нековаль)
Препарати водорозчинних вітамінів
Препарати жиророзчинних вітамінів
Полівітамінні препарати
Кислоти й основи. Солі лужних і лужноземельних металів
Глюкоза
Лікарські засоби неспецифічної стимулювальної терапії. Протиалергійні та протизапальні засоби (І.В. Нековаль)
Біогенні стимулятори
Ферментні засоби
Засоби, що впливають на імунні процеси (імунотропні засоби)
Протиалергійні засоби
Протизапальні засоби
Радіопротектори та засоби, що сприяють виведенню радіонуклідів (І.В. Нековаль)
Основні принципи лікування гострих медикаментозних отруєнь (І.В. Нековаль)
Екстрена детоксикація
Специфічна антидотна терапія
Патогенетична (симптоматична) терапія
Додатки
Наказ МОЗ України № 360 від 19.07.2005 р. «Про затвердження правил виписування рецептів та вимогзамовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень»
Наказ МОЗ України № 525 від 19.07.2008 р. «Про внесення змін до наказу МОЗ України № 360 від 19.07.2005 р.»
Наказ МОЗ України № 44 від 16.03.1993 р. «Про організацію зберігання в аптечних закладах різних груп лікарських засобів та виробів медичного призначення»
Словник медичних термінів
Похожие материалы:

Добавление комментария

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код: