Med-books.by - Библиотека медицинской литературы. Книги, справочники, лекции, аудиокниги по медицине. Банк рефератов. Медицинские рефераты. Всё для студента-медика.
Скачать бесплатно без регистрации или купить электронные и печатные бумажные медицинские книги (DJVU, PDF, DOC, CHM, FB2, TXT), истории болезней, рефераты, монографии, лекции, презентации по медицине.


=> Книги / Медицинская литература: Акупунктура | Акушерство | Аллергология и иммунология | Анатомия человека | Английский язык | Анестезиология и реаниматология | Антропология | БиоХимия | Валеология | Ветеринария | Внутренние болезни (Терапия) | Военная медицина | Гастроэнтерология | Гематология | Генетика | География | Геронтология и гериатрия | Гигиена | Гинекология | Гистология, Цитология, Эмбриология | Гомеопатия | ДерматоВенерология | Диагностика / Методы исследования | Диетология | Инфекционные болезни | История медицины | Йога | Кардиология | Книги о здоровье | Косметология | Латинский язык | Логопедия | Массаж | Математика | Медицина Экстремальных Ситуаций | Медицинская биология | Медицинская информатика | Медицинская статистика | Медицинская этика | Медицинские приборы и аппараты | Медицинское материаловедение | Микробиология | Наркология | Неврология и нейрохирургия | Нефрология | Нормальная физиология | Общий уход | О достижении успеха в жизни | ОЗЗ | Онкология | Оториноларингология | Офтальмология | Паллиативная медицина | Паразитология | Патологическая анатомия | Патологическая физиология | Педиатрия | Поликлиническая терапия | Пропедевтика внутренних болезней | Профессиональные болезни | Психиатрия-Психология | Пульмонология | Ревматология | Сестринское дело | Социальная медицина | Спортивная медицина | Стоматология | Судебная медицина | Тибетская медицина | Топографическая анатомия и оперативная хирургия | Травматология и ортопедия | Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | Урология | Фармакология | Физика | Физиотерапия | Физическая культура | Философия | Фтизиатрия | Химия | Хирургия | Экологическая медицина | Экономическая теория | Эндокринология | Эпидемиология | Ядерная медицина

=> Истории болезней: Акушерство | Аллергология и иммунология | Ангиология | Внутренние болезни (Терапия) | Гастроэнтерология | Гематология | Гинекология | ДерматоВенерология | Инфекционные болезни | Кардиология | Наркология | Неврология | Нефрология | Онкология | Оториноларингология | Офтальмология | Педиатрия | Профессиональные болезни | Психиатрия | Пульмонология | Ревматология | Стоматология | Судебная медицина | Травматология и ортопедия | Урология | Фтизиатрия | Хирургия | Эндокринология

=> Рефераты / Лекции: Акушерство | Аллергология и иммунология | Анатомия человека | Анестезиология и реаниматология | Биология | Биохимия | Валеология | Ветеринария | Внутренние болезни (Терапия) | Гастроэнтерология | Генетика | Гигиена | Гинекология | Гистология, Цитология, Эмбриология | Диагностика | ДерматоВенерология | Инфекционные болезни | История медицины | Лечебная физкультура / Физическая культура | Кардиология | Массаж | Медицинская реабилитация | Микробиология | Наркология | Неврология | Нефрология | Нормальная физиология | Общий уход / Сестринское дело | Озз | Онкология | Оториноларингология | Офтальмология | Патологическая анатомия | Педиатрия | ПатоФизиология | Профессиональные болезни | Психиатрия-Психология | Пульмонология | Ревматология | Скорая и неотложная медицинская помощь | Стоматология | Судебная медицина | Токсикология | Травматология и ортопедия | Урология | Фармакогнозия | Фармакология | Фармация | Физиотерапия | Фтизиатрия | Химия | Хирургия | Эндокринология | Эпидемиология | Этика и деонтология

=> Другие разделы: Авторы | Видео | Клинические протоколы / Нормативная документация РБ | Красота и здоровье | Медицинские журналы | Медицинские статьи | Наука и техника | Новости сайта | Практические навыки | Презентации | ШпаргалкиMed-books.by - Библиотека медицинской литературы » Эндокринология » Клінічна ендокринологія в схемах та таблицях - Швед М.І., Пасєчко Н.В. та iн. - 2006 год

Клінічна ендокринологія в схемах та таблицях - Швед М.І., Пасєчко Н.В. та iн. - 2006 год

0
Клінічна ендокринологія в схемах та таблицях - Швед М.І., Пасєчко Н.В. та iн. - 2006 год

Швед М.І., Пасєчко Н.В., Мартинюк Л.П., Франчук М.М. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. — 344 с.
Підручник складається з 17 розділів та списку рекомендованої літератури. У розділі з кожної теми широко висвітлено анатомо-фізіологічні особливості органів, етіологія, патогенез, класифікація, диференційна діагностика, клініка та лікування захворювань.


Содержание книги:
Передмова
Вступ
Функції ендокринної системи
Позазалозні тканинні та клітинні джерела гормонів і гормоноїдів
Залози внутрішньої секреції людини та гормони, які вони виробляють
Варіанти дії гормонів
Класифікація гормонів за хімічною структурою
Цукровий діабет
Гормони острівців підшлункової залози
Фактори, які регулюють секрецію інсуліну
Вплив інсуліну на обмін речовин
Біологічні ефекти інсуліну
Механізм дії інсуліну
Епідеміологія цукрового діабету (ЦД)
Поширеність цукрового діабету в різних регіонах світу (звіт експертів IDF за 1997-2000 рр.)
Фактори ризику розвитку цукрового діабету 1 типу
Етіологія цукрового діабету 1 типу
Етіологія цукрового діабету 2 типу
Патогенез цукрового діабету 1 типу
Патогенез цукрового діабету 2 типу і синдрому інсулінорезистентності
Метаболічні порушення, що зумовлені дефіцитом інсуліну
Метаболічні зрушення при діабеті та їх прояви
Етіологічна класифікація цукрового діабету (ВООЗ, 1999)
Клінічна (робоча) класифікація цукрового діабету (за А.С. Єфімовим, 1998)
Критерії компенсації, запропоновані Європейською групою з формування політики в області ЦД типу ІІ
Показання до проведення тесту толерантності до глюкози
Методика проведення глюкозотолерантного тесту
Критерії діагностики цукрового діабету та інших категорій гіперглікемії (ВООЗ, 1999)
Критерії діагностики метаболічного синдрому
Діагностика цукрового діабету 1 типу
Діагностика цукрового діабету 2 типу
Відмінності цукрового діабету І та ІІ типів
Діагностичний алгоритм цукрового діабету
Диференціальна діагностика цукрового діабету
Наслідки цукрового діабету
Ускладнення цукрового діабету
Класифікація діабетичної ретинопатії (за Kohner E., Porta M., 1989)
Стадії розвитку діабетичної нефропатії
Клінічна класифікація діабетичної нейропатії
Класифікація за ступенем ураження при синдромі “діабетичної ступні” (за Ф. Вагнером)
Алгоритм діагностики та лікування синдрому діабетичної стопи
Клінічні ознаки діабетичної стопи
Лікування хворих на цукровий діабет
Основні принципи дієтотерапії цукрового діабету
Залежність енергетичних витрат від інтенсивності навантажень
Вміст основних поживних речовин, холестерину та енергетична цінність продуктів
Групи продуктів за величиною глікемічного індексу
Глікемічні індекси різноманітних продуктів
Харчові волокна у продуктах (у грамах на 100 г продукту)
Розподіл хлібних одиниць відповідно до добової енергетичної потреби у хворих на цукровий діабет 1 типу
Кількість продуктів, що містять 1 хлібну одиницю (ХО = 12 г вуглеводів, приблизно 50 ккал)
Перелік продуктів, які рекомендовані та небажані для вживання хворим на цукровий діабет
Дієта у випадку діабету ІІ типу, пацієнт отримує манінілін-5
Інсулінотерапія цукрового діабету
Залежність добової потреби в інсуліні від функціонального стану хворого на цукровий діабет
Характеристика основних препаратів інсуліну, що використовуються в Україні
Переваги та недоліки традиційної інсулінотерапії
Переваги та недоліки інтенсивної інсулінотерапії
Зміни потреби в інсуліні у хворих на цукровий діабет
Інсулінотерапія при оперативних втручаннях
Основні напрямки медикаментозної терапії цукрового діабету 2 типу
Пероральні цукрознижувальні препарати
Похідні сульфанілсечовини (сульфаніламіди)
Бігуаніди
Постпрандіальні стимулятори секреції інсуліну
Похідні карбомоїлбензойної кислоти
Похідні інсулотропної амінокислоти фенілаланіну
Препарати, які потенціюють дію інсуліну (тіазолідиндіони)
Препарати, які сповільнюють всмоктування вуглеводів
Похідні сульфанілсечовини (сульфаніламіди)
Лікарські засоби, що посилюють або гальмують цукрознижувальну дію препаратів сульфанілсечовини
Показання до призначення препаратів сульфанілсечовини
Протипоказання до призначення препаратів сульфанілсечовини
Побічні реакції препаратів сульфанілсечовини
Бігуаніди
Репаглінід (новонорм)
Похідні інсулотропної амінокислоти (натеглінід, старлікс)
Тіазолідиндіони (розиглітазон, авандія)
Препарати, які сповільнюють всмоктування вуглеводів (акарбоза, глюкобай, гуарем)
Звичайна послідовність призначення протидіабетичних засобів при інсулінонезалежному цукровому діабеті
Цукрознижувальні збори з трав, листя та плодів (діабетичний збір)
Препарати з трав, листя і плодів, що покращують функціональний стан печінки, нирок та інших органів
Деякі комбіновані препарати, які містять вітаміни, макро- та мікроелементи
Назви та добові норми вживання макро- та мікроелементів для дорослої людини
Енергетичні затрати при різноманітних видах фізичної активності
Планування фізичного навантаження при діабеті І типу
Показання до госпіталізації хворих на ЦД
Ризик ускладнень цукрового діабету під час вагітності
Стратегічні заходи з метою оцінки компенсації діабету та попередження хронічних ускладнень
Стандартна форма щоденника самоконтролю для хворих на цукровий діабет 1-го типу
Стандартна форма щоденника самоконтролю для хворих на цукровий діабет 2-го типу
Невідкладні стани при цукровому діабеті
Основні причини розвитку кетоацидозу
Діабетична (гіперкетонемічна) кома
Стадії порушення свідомості при діабетичній комі
Основні клініко-лабораторні показники кетоацидотичних станів при цукровому діабеті
Диференційована терапія кетоацидотичних станів у хворих на цукровий діабет
Схема лікування кетоацидотичної коми
Алгоритм лікування діабетичної (гіперкетонемічної) коми
Гіперосмолярна кома
Лабораторні показники, типові для гіперосмолярної коми
Особливості лікування гіперосмолярної коми
Алгоритм лікування гіперосмолярної коми
Молочнокисла кома
Алгоритм лікуваня молочнокислої коми
Класифікація гіпоглікемічного синдрому за В.С. Лук’янчиковим, М.І., Балаболкіним
Гіпоглікемічна кома
Стадії розвитку гіпоглікемії за П.М. Боднар, 2002
Алгоритм лікування гіпоглікемічної коми
Основні ознаки коматозних станів у хворих на цукровий діабет (А.С. Ефімов, П.Н. Боднар, 1991)
Клінічні критерії диференційної діагностики коматозних станів
Лабораторні критерії диференціальної діагностики різноманітних коматозних станів
Причини розвитку декомпенсації цукрового діабету і синдрому хронічного передозування інсуліну
Патологія щитоподібної залози
Морфологія щитоподібної залози
Розвиток щитоподібної залози в ембріогенезі
Функції тиреоїдних гормонів
Регуляція секреції тиреоїдних гормонів
Вплив різних факторів і станів на рівень тиреоїдних гормонів (ТТГ)
Пальпація щитоподібної залози
Ступені збільшення щитоподібної залози (ВООЗ, 1986)
Оцінка структури та функції щитоподібної залози
Діагностичне значення рівнів Т3, Т4, ТТГ
Проба з тиреоліберином (ТРГ)
УЗД щитоподібної залози
УЗД захворювань щитоподібної залози
Радіонуклідна сцинтиграфія
Принципи вибору ізотопу для проведення сцинтиграфії щитоподібної залози
Пункційна (тонкоголкова, аспіраційна) біопсія щитоподібної залози
Обмін йоду в організмі
Добова потреба організму людини в йоді (Міжнародний комітет з контролю за йододефіцитними порушеннями, 2001)
Вміст йоду в деяких продуктах харчування
Ступені тяжкості йододефіциту
Вплив нестачі йоду на здоров’я людини
Йододефіцитні стани
Критерії оцінки тяжкості зобної ендемії(Міжнародна Рада у боротьбі з йододефіцитними захворюваннями)
Ендемічний зоб
Ефективність різних препаратів у лікуванні ендемічного зоба
Спорадичний нетоксичний зоб
Дифузний токсичний зоб (ДТЗ)
Причини тиреотоксикозу
Частота клінічних ознак у хворих на дифузний токсичний зоб
Клініка тиреотоксикозу і патогенез окремих симптомів
Особливості перебігу тиреотоксикозу
Діагностика дифузного токсичного зоба
Ступені тяжкості тиреотоксикозу
Диференційна діагностика дифузного токсичного зоба
Методи лікування дифузного токсичного зоба
Патогенетичне лікування дифузного токсичного зоба
Хірургічне лікування дифузного токсичного зоба
Лікування дифузного токсичного зоба радіоактивним йодом
Ендокринна (тиреотоксична) офтальмопатія
Лікування ендокринної (тиреотоксичної) офтальмопатії
Тиреотоксичний криз
Лікування тиреотоксичного кризу
Алгоритм лікування тиреотоксичного кризу
Результати лікування дифузного токсичного зоба
Гіпотиреоз
Етіологія вродженого гіпотиреозу
Етіологія набутого гіпотиреозу
Класифікація гіпотиреозу
Вроджений гіпотиреоз
Клініка гіпотиреозу і патогенез окремих симптомів
Діагностика набутого гіпотиреозу
Інтерпретація результатів лабораторного дослідження хворих на гіпотиреоз
Диференційна діагностика окремих клінічних форм гіпотиреозу
Лікування гіпотиреозу
Класифікація препаратів тиреоїдних гормонів
Особливості фармакодинаміки тиреоїдних препаратів
Особливості призначення L-тироксину
Вплив деяких препаратів на дію L-тироксину
Лікування вродженого гіпотирозу
Гіпотиреоїдна кома
Лікування гіпотиреоїдної коми
Алгоритм лікування гіпотиреоїдної коми
Класифікація тиреоїдитів (І. Heriman, 1980 р.)
Гострий гнійний тиреоїдит
Клініка гострого гнійного тиреоїдиту
Діагностика гострого гнійного тиреоїдиту
Диференційна діагностика гострого гнійного тиреоїдиту
Лікування гострого гнійного тиреоїдиту та його наслідки (проводиться в умовах хірургічного відділення)
Гострий негнійний тиреоїдит
Підгострий тиреоїдит (тиреоїдит де Кервена, гранулематозний тиреоїдит, гігантоклітинний тиреоїдит)
Клініка підгострого тиреоїдиту
Діагностика підгострого тиреоїдиту
Диференційна діагностика підгострого тиреоїдиту
Лікування підгострого тиреоїдиту та прогноз
Хронічний автоімунний тиреоїдит (хронічний лімфоцитарний тиреоїдит, зоб або тиреоїдит Хашимото
Діагностика та лікуваня хронічного автоімунного тиреоїдиту
Лімфоцитарний тиреоїдит підлітків
Післяпологовий тиреоїдит (підгострий лімфоцитарний)
Діагностика післяпологового тиреоїдиту
Лікування та прогноз післяпологового тиреоїдиту
Хронічний фіброзний тиреоїдит
Лікування і прогноз при хронічному фіброзному тиреоїдиті
Хронічні специфічні тиреоїдити
Гістологічна характеристика окремих форм тиреоїдитів
Рак щитоподібної залози
Роль аварії на Чорнобильській АЕС у зростанні кількості захворювань на рак щитоподібної залози
Гістологічна класифікація пухлин щитоподібної залози (ВООЗ, 1988)
Міжнародна класифікація раку щитоподібної залози (за системою TNM)
Патоморфологія раку щитоподібної залози
Діагностика раку щитоподібної залози
Лікування раку щитоподібної залози
Диференційна діагностика раку щитоподібної залози
Прогноз і профілактика раку щитоподібної залози
Діагностичний алгоритм виявлення причини збільшення щитоподібної залози при клінічному еутирозі
Діагностичний алгоритм для виявлення причини збільшення щитоподібної залози із симптомами тиреотоксикозу
Діагностичний алгоритм для виявлення причини болю в ділянці передньої поверхні шиї
Діагностичний алгоритм для виявлення причини збільшення щитоподібної залози із симптомами гіпотиреозу
Діагностичний алгоритм для виявлення причини гіпотиреозу при пальпаторно незміненій щитоподібній залозі
Діагностичний алгоритм для виявлення причини гіпотиреозу при збільшеній щитоподібній залозі
Диференційна діагностика дифузного токсичного зоба і підгострого лімфоцитарного (безбольового, післяпологового, спорадичного) тиреоїдиту
Диференційний діагноз при тиреотоксикозі із зниженим поглинанням радіоактивного йоду щитоподібною залозою
Патологія прищитоподібної залози
Будова та функції прищитоподібної залози
Гіпопаратиреоз
Класифікація гіпопаратиреозу (І.І. Сєдов, Г.А. Мельниченко, В.В. Фадєєв, 2000)
Клінічні симптоми гіпопаратиреозу
Лікування гіпопаратиреозу
Гіперпаратиреоз
Класифікація гіперпаратиреозу (І.І. Дєдов, Г.А. Мельниченко, В.В. Фадєєв, 2000)
Клінічна класифікація гіперпаратиреозу (О.В. Ніколаєва і В.Н. Таркаєва, 1974)
Клінічні прояви гіперпаратиреозу
Діагностика та диференційна діагностика гіперпаратиреозу
Лікування гіперпаратиреозу
Ожиріння
Класифікація ожиріння (за І.І. Дєдовим, Г.А. Мельниченко, В.В. Фадєєвим, 2000)
Класифікація надлишкової маси тіла в дорослих залежно від індексу маси тіла (ВООЗ, 1997)
Класифікація маси тіла за індексом маси тіла (ІМТ) (міжнародна група з ожиріння)
Окружність талії і ризик розвитку метаболічних ускладнень (ВООЗ, 1997)
Аліментарно-конституційне ожиріння
Критичні періоди в розвитку ожиріння (експерти ВООЗ, 2000)
Гіпоталамо-гіпофізарне ожиріння
Окремі форми гіпоталамічного ожиріння
Частота клінічних ознак у хворих на ожиріння (за Д.Я.Шуригіним, П.О. В’язицьким, К.А. Сидоровим, 1980)
Діагностичні критерії гіпоталамічного ожиріння
Алгоритм обстеження хворих з ожирінням
Диференційний діагноз окремих форм ожиріння
Алгоритм диференційної діагностики різних форм ожиріння
Захворювання і синдроми, що супроводжують ожиріння
Лікування вторинного ожиріння патологія гіпоталамо-гіпофізарної ділянки
Гіпоталамус
Нейрогормони гіпоталамусу
Гіпофіз
Гормони гіпофіза та механізм їх дії
Регуляція секреції гормонів гіпофіза
Класифікація гіпоталамо-гіпофізарних захворювань
Модифікована класифікація аденом гіпофіза (К. Кovacs, 1995)
Діагностичні методи морфофункціональних порушень гіпоталамо-гіпофізарної ділянки
Акромегалія та гігантизм
Діагностика акромегалії та гігантизму
Клініка акромегалії і патогенез окремих симптомів
Клінічна класифікація акромегалії (за Шт. Мілку)
Частота клінічних проявів акромегалії
Диференційна діагностика акромегалії
Лікування акромегалії
Алгоритм лікування соматотропіноми
Фактори, які визначають ріст і розвиток дитини (ріст і показники розвитку є одними з найбільш об’єктивних показників стану здоров’я дитини)
Вплив окремих гормонів на ріст у різні вікові періоди
Оцінка зросту дитини
Класифікація затримки зросту у дітей
Діагностика порушень росту
Гіпофізарний нанізм
Діагностика гіпофізарного нанізму
Клініка гіпофізарного нанізму
Диференційна діагностика гіпофізарного нанізму
Диференційно-діагностичні критерії при різних видах низькорослості
Лікування гіпофізарного нанізму
Класифікація гіперкортицизму (Є.І. Марова, 2000)
Діагностичний алгоритм гіперкортицизму
Хвороба Іценка-Кушинга (ендогенний гіперкортицизм)
Патогенез хвороби Іценка-Кушинга
Частота основних клінічних ознак хвороби Іценка-Кушинга (за даними Київського інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, 2000)
Диференційна діагностика хвороби та синдрому Іценка-Кушинга
Диференціальна діагностика хвороби Іценка-Кушинга та синдрому ектопованої продукції АКТГ (Є.І. Марова та інші, 1999)
Алгоритм лікування хвороби Іценка-Кушинга
Синдром гіперпролактинемії
Класифікація синдрому гіперпролактинемії (Г.А. Мельниченко, 2000)
Клініка синдрому гіперпролактинемії
Діагностика синдрому гіперпролактинемії
Алгоритм лікування синдрому гіперпролактинемії
Діагностика гіпопітуїтаризму
Гіпопітуїтаризм
Клініка гіпопітуїтаризму і патогенез окремих синдромів
Диференційна діагностика гіпопітуїтаризму за окремими синдромами
Диференційна діагностика гіпопітуїтаризму
Лікування гіпопітуїтаризму
Гіпоталамо-гіпофізарна кома
Нецукровий діабет
Причини нецукрового діабету (НД) (Боднар П. М.)
Клініка нецукрового діабету
Диференційна діагностика нецукрового діабету Гіпоталамо-гіпофізарна кома
Синдром неадекватної продукції вазопресину (СНПВ)
Класифікація синдрому неадекватної продукції вазопресину
Клініка синдрому неадекватної продукції вазопресину
Діагностика синдрому неадекватної продукції вазопресину
Лікування і прогноз синдрому неадекватної продукції вазопресину
Гіпоталамічний синдром пубертатного періоду
Класифікація гіпоталамічного синдрому пубертатного періоду
Клінічні ознаки гіпоталамічного синдрому пубертатного періоду
Лікування гіпоталамічного синдрому пубертатного періоду
Патологія надниркових залоз
Надниркові залози
Біологічна дія гормонів надниркових залоз
Хронічна недостатність надниркових залоз
Діагностика та лікування хронічної недостатності надниркових залоз
Частота основних клінічних ознак хронічної недостатності надниркових залоз
Гостра недостатність надниркових залоз (Аддісонова криза)
Діагностика та лікування гострої надниркової недостатності (Аддісонової кризи)
Класифікація гормонально-активних пухлин надниркових залоз (О.В. Ніколаєва 1961-1963)
Кортикостерома (глюкостерома)
Діагностика та лікування кортикостероми (глюкостероми)
Андростерома
Діагностика та лікування андростероми
Кортикоестрома
Діагностика та лікування кортикоестроми
Первинний гіперальдостеронізм (синдром Кона)
Діагностика та лікування первинного гіперальдостеронізму (синдрому Кона)
Феохромоцитома (феохромобластома, хромафінома)
Діагностика та лікування феохромоцитоми
Природжена гіперплазія кори надниркових залоз (адреногенітальний синдром)
Діагностика та лікування природженої гіперплазії кори надниркових залоз (адреногенітального синдрому)
Статеві залози та їх захворювання
Етапи статевого диференціювання
Ембріогенез гіпоталамо-гіпофізарної системи, як ІІІ і IV рівня регуляції репродуктивної системи
Ембріогенез статевих органів
Патологія чоловічої статі
Статеві залози чоловіків
Періоди становлення статевої функції у чоловіків
Статеве дозрівання у хлопчиків
Послідовність появи і розвитку статевих ознак у хлопчиків
Середні розміри зовнішніх статевих органів у здорових хлопчиків 11-17 років (за О.І. Плеховою, 2001)
Стадії лобкового оволосіння (за Marshall i Tanner, 1970)
Стадії розвитку зовнішніх статевих органів (за Marshall i Tanner, 1970)
Стадії пахового (аксилярного) оволосіння (за Marshall i Tanner, 1970)
Показники індексу маскулінізації у здорових хлопчиків (Я.П. Левчук, 1991)
Порушення статевого розвитку у чоловіків
Затримка статевого розвитку у хлопчиків
Діагностика та лікування затримки статевого розвитку у хлопчиків
Класифікація чоловічого гіпогонадизму
Алгоритм обстеження пацієнта з підозрою на патологію репродуктивної функції
Агенезія гонад
“Чиста” агенезія гонад
Синдром гермафродитизму
Синдром дисгенезії яєчок
Справжній гермафродитизм
Синдром Клайнфельтера
Крипторхізм
Характеристика окремих форм порушеного статевого диференціювання
Лікування гіпогонадизму у чоловіків
Принципи замісної терапії андрогенами
Патологія жіночої статі
Періоди онтогенезу репродуктивної системи у жінок
Фази статевого дозрівання у дівчаток
Терміни появи вторинних статевих ознак у дівчаток (строга послідовність їх виникнення є одним із критеріїв правильності перебігу періоду статевого дозрівання)
Стадії розвитку молочних залоз
Стадії розвитку оволосіння у дівчаток
Вираженість менструальної функції
Ступінь статевого розвитку у дівчаток
Оцінка ступеня статевого розвитку дівчаток пубертатного віку
Передчасний статевий розвиток у дівчаток
Етіологічна класифікація передчасного статевого розвитку у дівчаток (П.М. Боднар і співавт., 2002)
Етіологічна класифікація затримки статевого розвитку у дівчаток (П.М. Боднар і співавт., 2002)
Класифікація аменореї (Мак-Лахлан та співавт., 1990) або (В.В. Потьомкін, 1999)
Алгоритм діагностики гіпофункції яєчників
Первинний гіпогонадизм (гіпофункція яєчників)
Синдром Шерешевського-Тернера
Схеми гормонотерапії при синдромі Шерешевського-Тернера
Синдром полікістозних яєчників (синдром Штейна-Левенталя)
Синдром тестикулярної фемінізації (несправжній чоловічий гермафродитизм у хворих з жіночими зовнішніми геніталіями)
Клімакс у жінок та чоловіків
Основні терміни, які використовують для характеристики клімактеричного періоду
Класифікація клімактеричних порушень у жінок за характером прояву та часом виникнення
Класифікація ступенів тяжкості клімактеричного синдрому у жінок
Діагностика клімактеричного синдрому
Диференційна діагностика клімактеричної кардіопатії та стенокардії (А.Н. Окороков, 1998)
Лікування клімактеричного синдрому
Немедикаментозне лікування клімактеричного синдрому
Медикаментозне негормональне лікування клімактеричного синдрому
Медикаментозне гормональне лікування клімактеричного синдрому
Обстеження хворих на клімактеричний синдром при призначенні гормонотерапії
Класифікація лікарських засобів для замісної гормональної терапії клімактеричних розладів (В.П. Сметник, L. Kloosterboer, 2003)
Види естрогенів
Особливості дії естрогенів
Алгоритм діагностики та лікування естрогенодефіцитних станів
Шляхи введення препаратів для гормонотерапії клімактеричного синдрому
Особливості фармакодинаміки при різних шляхах введення естрогенів
Трансдермальне введення естрогенів
Гестагени
Види гестагенів
Показання і особливості застосування окремих препаратів для ЗГТ
Типи і склад двофазних препаратів для ЗГТ
Алгоритм лікування клімактеричних порушень
Клімактеричний синдром у чоловіків
Діагностика та лікування клімактеричного синдрому у чоловіків
Похожие материалы:

Добавление комментария

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код: