Акушерство і гінекологія. Підручник у 2-х томах - Запорожан В.М., Цегельський М.Р., Рожковська Н.М. - 2005 год

Med-books.by - Библиотека медицинской литературы. Книги, справочники, лекции, аудиокниги по медицине. Банк рефератов. Медицинские рефераты. Всё для студента-медика.
Скачать бесплатно без регистрации или купить электронные и печатные бумажные медицинские книги (DJVU, PDF, DOC, CHM, FB2, TXT), истории болезней, рефераты, монографии, лекции, презентации по медицине.


=> Книги / Медицинская литература: Акупунктура | Акушерство | Аллергология и иммунология | Анатомия человека | Английский язык | Анестезиология и реаниматология | Антропология | БиоХимия | Валеология | Ветеринария | Внутренние болезни (Терапия) | Военная медицина | Гастроэнтерология | Гематология | Генетика | География | Геронтология и гериатрия | Гигиена | Гинекология | Гистология, Цитология, Эмбриология | Гомеопатия | ДерматоВенерология | Диагностика / Методы исследования | Диетология | Инфекционные болезни | История медицины | Йога | Кардиология | Книги о здоровье | Косметология | Латинский язык | Логопедия | Массаж | Математика | Медицина Экстремальных Ситуаций | Медицинская биология | Медицинская информатика | Медицинская статистика | Медицинская этика | Медицинские приборы и аппараты | Медицинское материаловедение | Микробиология | Наркология | Неврология и нейрохирургия | Нефрология | Нормальная физиология | Общий уход | О достижении успеха в жизни | ОЗЗ | Онкология | Оториноларингология | Офтальмология | Паллиативная медицина | Паразитология | Патологическая анатомия | Патологическая физиология | Педиатрия | Поликлиническая терапия | Пропедевтика внутренних болезней | Профессиональные болезни | Психиатрия-Психология | Пульмонология | Ревматология | Сестринское дело | Социальная медицина | Спортивная медицина | Стоматология | Судебная медицина | Тибетская медицина | Топографическая анатомия и оперативная хирургия | Травматология и ортопедия | Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | Урология | Фармакология | Физика | Физиотерапия | Физическая культура | Философия | Фтизиатрия | Химия | Хирургия | Экологическая медицина | Экономическая теория | Эндокринология | Эпидемиология | Ядерная медицина

=> Истории болезней: Акушерство | Аллергология и иммунология | Ангиология | Внутренние болезни (Терапия) | Гастроэнтерология | Гематология | Гинекология | ДерматоВенерология | Инфекционные болезни | Кардиология | Наркология | Неврология | Нефрология | Онкология | Оториноларингология | Офтальмология | Педиатрия | Профессиональные болезни | Психиатрия | Пульмонология | Ревматология | Стоматология | Судебная медицина | Травматология и ортопедия | Урология | Фтизиатрия | Хирургия | Эндокринология

=> Рефераты / Лекции: Акушерство | Аллергология и иммунология | Анатомия человека | Анестезиология и реаниматология | Биология | Биохимия | Валеология | Ветеринария | Внутренние болезни (Терапия) | Гастроэнтерология | Генетика | Гигиена | Гинекология | Гистология, Цитология, Эмбриология | Диагностика | ДерматоВенерология | Инфекционные болезни | История медицины | Лечебная физкультура / Физическая культура | Кардиология | Массаж | Медицинская реабилитация | Микробиология | Наркология | Неврология | Нефрология | Нормальная физиология | Общий уход / Сестринское дело | Озз | Онкология | Оториноларингология | Офтальмология | Патологическая анатомия | Педиатрия | ПатоФизиология | Профессиональные болезни | Психиатрия-Психология | Пульмонология | Ревматология | Скорая и неотложная медицинская помощь | Стоматология | Судебная медицина | Токсикология | Травматология и ортопедия | Урология | Фармакогнозия | Фармакология | Фармация | Физиотерапия | Фтизиатрия | Химия | Хирургия | Эндокринология | Эпидемиология | Этика и деонтология

=> Другие разделы: Авторы | Видео | Клинические протоколы / Нормативная документация РБ | Красота и здоровье | Медицинские журналы | Медицинские статьи | Наука и техника | Новости сайта | Практические навыки | Презентации | Шпаргалки


Med-books.by - Библиотека медицинской литературы » Акушерство » Акушерство і гінекологія. Підручник у 2-х томах - Запорожан В.М., Цегельський М.Р., Рожковська Н.М. - 2005 год

Акушерство і гінекологія. Підручник у 2-х томах - Запорожан В.М., Цегельський М.Р., Рожковська Н.М. - 2005 год

+1
Акушерство і гінекологія. Підручник у 2-х томах - Запорожан В.М., Цегельський М.Р., Рожковська Н.М. - 2005 год

Необхідність інтеграції в європейський і світовий науковий та освітній простір, впровадження методів доказової медицини потребує вдосконалення системи підготовки студентів. Акушерство і гінекологія — та галузь медичних знань, яка найбільш змінюється з прогресом медицини і медичних технологій. Після виходу в світ нашого першого навчального посібника минуло майже 10 років, тому ми поставили за мету створити підручник з урахуванням новітніх досягнень у нашій спеціальності та сучасних вимог до навчальної літератури. Сьогодні фах гінеколога є найбільш популярним серед усіх медичних спеціальностей. Конкурентноспроможним на сучасному ринку праці буде молодий спеціаліст, який має найкращі теоретичні знання і практичні навички. Знання і досвід — це взаємодоповнюючі складові думаючого лікаря, який проходить тернистий шлях «від книги до хворого і від хворого до книги». Автори сподіваються, що цей підручник стане саме тією книгою, яка допоможе молодому лікарю зорієнтуватися у складних проблемах і стати на правильний шлях їх розв'язання.


Содержание книги:
ТОМ 1
ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ ТА РОЗВИТОК
Професійна етика акушера-гінеколога
Комунікаційні навички
Інформаційне забезпечення
Постійна медична освіта
Прийоми ефективного навчання й режим роботи
Допомога у кризових ситуаціях
Безпека пацієнтів
Організація акушерсько-гінекологічної допомоги
Проблеми в лікарській практиці
Досягнення компетентності
ПЕРВИННА І ПРОФІЛАКТИЧНА АМБУЛАТОРНА ДОПОМОГА В ПРАКТИЦІ АКУШЕРА-ГІНЕКОЛОГА
Профілактичне медичне обстеження
Загальне консультування пацієнтів
Спеціальні гінекологічні проблеми
Амбулаторна допомога при екстрагенітальних захворюваннях
Періодичні профілактичні обстеження
РЕПРОДУКТИВНА АНАТОМІЯ
Анатомія жіночих статевих органів
Зовнішні жіночі статеві органи
Внутрішні жіночі статеві органи
Судинна система таза
Лімфатична система таза
Іннервація таза
Негенітальні тазові органи
Інші структури жіночого таза
Кістковий таз і тазове дно
Жіночий таз в акушерському відношенні
Класифікація типів таза за Caldwell — Моlоу
РЕПРОДУКТИВНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ
Нейроендокринна регуляція репродуктивної системи
Гіпоталамус
Гіпофіз
Яєчники
Тканини-мішені. Менструальний цикл
РЕПРОДУКТИВНА ГЕНЕТИКА, ЕМБРІОЛОГІЯ ТА ТЕРАТОЛОГІЯ
Гаметогенез
Оогенез
Сперматогенез
Дроблення
Бластоциста
Двошаровий зародковий диск
Тришаровий зародковий диск. Гаструляція
Ембріональний період (органогенез)
Плодовий (фетальний) період розвитку
Тератологія. Типи аномалій розвитку
Плодові оболонки і плацента
Кровообіг плода
ПРЕНАТАЛЬНИЙ СКРИНІНГ, ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ. ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ
Хромосомні аномалії
Скринінг генетичних захворювань
Моногенні захворювання
Мультифакторіальні спадкові захворювання
Природжені вади розвитку плода
Пренатальний скринінг
Пренатальна діагностика
Перспективи пренатальної діагностики
Профілактика аномалій розвитку плода
РЕПРОДУКТИВНА ФІЗІОЛОГІЯ
Вагітність: загальні положення
Термінологія
Діагностика вагітності
АДАПТАЦІЯ ОРГАНІЗМУ ЖІНКИ ДО ВАГІТНОСТІ
Репродуктивна система
Шкіра
Метаболічні зміни
Серцево-судинна система
Дихальна система
Шлунково-кишковий тракт
Сечовивідна система
Система крові
Ендокринна система
Кістково-м'язова система
Орган зору
Центральна нервова система
ОБСТЕЖЕННЯ ВАГІТНИХ ТА ПРЕНАТАЛЬНИЙ ДОГЛЯД
Амбулаторне обстеження
Харчування та гігієна вагітних
АНТЕНАТАЛЬНА ДІАГНОСТИКА СТАНУ ПЛОДА
Плацентарна недостатність
Антенатальна оцінка стану плода
ПОЛОГИ І РОЗРОДЖЕННЯ
Фази пологів
Причини початку пологової діяльності
Акушерське обстеження в пологах
Плід як об'єкт пологів
Перебіг пологів
Інтранатальний моніторинг стану плода
Клінічний перебіг пологів
Періоди пологів. Ведення пологів
I період пологів
II період пологів
Піхвове розродження
Епізіотомія
Новонароджений
Оперативне піхвове розродження
Акушерські щипці
Вакуум-екстракція плода
Плодоруйнівні операції
III період пологів
Травми пологових шляхів
Кесарів розтин
Піхвові пологи після кесаревого розтину
Акушерська анальгезія та анестезія
Асфіксія новонародженого. Патологія періоду новонародженості
Пологові травми плода
УСКЛАДНЕННЯ ВАГІТНОСТІ РАННІХ ТЕРМІНІВ
Позаматкова вагітність
Мимовільні аборти
Істміко-цервікальна недостатність (неповноцінність шийки матки)
Звичне невиношуванні вагітності (звичний викидень)
АКУШЕРСЬКІ ДОПОЛОГОВІ КРОВОТЕЧІ
Передлежання плаценти
Передчасне відшарування плаценти
Розрив матки
Розрив плодових судин
УСКЛАДНЕННЯ ПОЛОГІВ І РОЗРОДЖЕННЯ
Передчасні пологи
Передчасний розрив плодових оболонок при недоношеній вагітності
Аномалії пологової діяльності
Аномалії пологових сил
Аномалії І періоду пологів
Аномалії II періоду пологів
Вузький таз
Біомеханізм пологів при вузькому тазі
Клінічно вузький таз
Тазові передлежання плода
Аномальні передлежання плода
Розгинальні головні передлежання
Плечове передлежання
Складні передлежання плода
Персистуючий задній вид потиличного передлежання
Невідкладні стани при пологах
Брадикардія плода
Дистоція плечиків плода
Травми пологових шляхів. Акушерський травматизм
Розрив матки
Гіпотензія матері
Судоми
ПЛОДОВІ УСКЛАДНЕННЯ ВАГІТНОСТІ
Порушення росту плода
Низька маса тіла для гестаційного віку
Зменшення потенціалу росту
Затримка внутрішньоутробного розвитку плода
Велика маса тіла для гестаційного віку і макросомія плода
Порушення об'єму амніотичної рідини
Маловоддя
Багатоводдя
Резус-конфліктна вагітність і резус-імунізація (алоімунізація)
Інші причини гемолітичної хвороби (імунної водянки)
Гемолітична хвороба новонародженого
Антенатальна (внутрішньоутробна) смерть плода
Переношена вагітність
Багатоплідна вагітність
ГІПЕРТЕНЗІЯ ПРИ ВАГІТНОСТІ ТА ПРЕЕКЛАМПСІЯ
Прееклампсія
HELLP-синдром
Гостра жирова дистрофія печінки
Еклампсія
Хронічна гіпертензія
Прееклампсія, сполучена з хронічною гіпертензією
ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ПРИ ВАГІТНОСТІ
Гестаційний діабет
Прегестаційний діабет
ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ
Інфекції сечових шляхів
Бактеріальний вагіноз
Стрептокок групи В
Хоріоамніоніт
Внутрішньоутробні інфекції
Вірус простого герпесу
Вірус вітряної віспи
Парвовірус
Цитомегаловірус
Вірус краснухи
Вірус імунодефіциту людини
Гонорея
Хламідійна інфекція
Гепатит В
Сифіліс
Токсоплазмоз
УСКЛАДНЕННЯ ВАГІТНОСТІ ПРИ ЕКСТРАГЕНІТАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ
Захворювання шлунково-кишкового тракту
Невгамовне блювання вагітних (hyperemesis gravidarum)
Гострий апендицит
Гострий панкреатит
Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки
Гострий холецистит і холедохолітіаз
Біль у животі
Травма при вагітності
Захворювання системи крові
Захворювання нервової системи. Судомні розлади
Захворювання серцево-судинної системи
Принципи ведення вагітних
Кардіоваскулярні захворювання
Синдром Ейзенмегера і легенева гіпертензія
Захворювання клапанів серця
Аортальний стеноз і недостатність аортального клапана
Синдром Марфана
Кардіоміопатія
Хронічні захворювання нирок
Захворювання дихальних шляхів
Бронхіальна астма
Пневмонія
Туберкульоз легенів
Тромбоемболічні захворювання
Тромбоз поверхневих вен
Тромбоз глибоких вен
Емболія навколоплідними водами
Захворювання щитоподібної залози
Гіпертиреоїдизм
Гіпотиреоїдизм
Інші ендокринні захворювання при вагітності
Аутоімунні захворювання
Антифосфоліпідний синдром
Системний червоний вовчак
Ревматоїдний артрит
Міастенія
Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура
Вагітність і захворювання статевих органів. Злоякісні захворювання статевих органів при вагітності
Застосування токсичних речовин при вагітності
Алкоголь
Кофеїн
Нікотин
Кокаїн
Опіати
ФІЗІОЛОГІЯ І ПАТОЛОГІЯ ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ
Фізіологія післяпологового періоду
Післяпологова контрацепція
Післяпологовий догляд
Ускладнення післяпологового періоду
Післяпологова кровотеча
Розриви статевих шляхів
Атонія (гіпотонія) матки
Залишки плаценти і оболонок
Приросла плацента
Розрив матки
Виворіт матки
Оперативне лікування післяпологових кровотеч
Гіповолемічний (геморагічний) шок
Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові
Коагулопатичні кровотечі
Післяпологові інфекційні ускладнення
Інфекція рани
Некротизуючий фасциїт
Інфекція рани після кесаревого розтину
Мастит
Ендометрит (ендоміометрит)
Параметрит, флегмона параметрія
Тазовий абсцес
Тубооваріальний абсцес
Септичний тазовий тромбофлебіт
Перитоніт
Синдром токсичного шоку
Сепсис і септичний шок (бактеріємія, септицемія)
Інші післяпологові захворювання. Післяпологова депресія
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ТОМ 2
ЗАГАЛЬНА СИМПТОМАТОЛОГІЯ ГІНЕКОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ ГІНЕКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ
Збирання анамнезу
Загальне об'єктивне обстеження
Спеціальні методи об'єктивного обстеження
Тести функціональної діагностики та гормональні дослідження
Діагностичні процедури та інструментальні методи діагностики
ДОБРОЯКІСНІ ЗАХВОРЮВАННЯ НИЖНЬОГО ВІДДІЛУ ГЕНІТАЛЬНОГО ТРАКТУ
Захворювання вульви і піхви
Природжені аномалії
Доброякісні (ненеопластичні) епітеліальні захворювання вульви та піхви
Дерматози вульви
Доброякісні кісти і пухлини вульви і піхви
Доброякісні солідні пухлини
Доброякісні захворювання шийки матки
Природжені аномалії
Кісти шийки матки
Поліп шийки матки
Міома шийки матки
Цервікальний стеноз (стеноз шийки матки)
ДОБРОЯКІСНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ВЕРХНІХ ВІДДІЛІВ ГЕНІТАЛЬНОГО ТРАКТУ
Анатомічні аномалії матки
Міома матки
Гіперплазія ендометрія
Кісти яєчників
ЕНДОМЕТРІОЗ ТА АДЕНОМІОЗ
Ендометріоз
Аденоміоз
ІНФЕКЦІЇ НИЖНЬОГО ВІДДІЛУ ЖІНОЧОГО РЕПРОДУКТИВНОГО ТРАКТУ
Інфекції сечовивідних шляхів
Інфекції зовнішніх статевих органів
Вульвіт
Виразкові ураження
Сифіліс
Генітальний герпес
Шанкроїд
Венерична лімфопатія
Невиразкові ураження
Папіломавірусна інфекція
Контагіозний молюск
Лобковий педикульоз і почесуха
Інфекції піхви
Бактеріальний вагіноз
Грибкова (кандидозна) інфекція
Трихомоніаз
Інфекції шийки матки
Гонорея
Хламідійна інфекція
ІНФЕКЦІЇ ВЕРХНІХ ВІДДІЛІВ РЕПРОДУКТИВНОГО ТРАКТУ І СИСТЕМНІ ІНФЕКЦІЇ
Ендометрит
Запальні захворювання органів таза
Тубооваріальний абсцес
Синдром токсичного шоку
Вірус імунодефіциту людини
ОПУЩЕННЯ ТАЗОВИХ ОРГАНІВ. ГЕНІТАЛЬНІ ПРОЛАПСИ
Тазові пролапси
НЕТРИМАННЯ СЕЧІ
Анатомія нижнього відділу сечового тракту
Стресове нетримання сечі
Імперативне нетримання сечі (нестабільність детрузора)
Повне нетримання сечі
Нетримання сечі при переповненні сечового міхура
ПУБЕРТАТНИЙ ПЕРІОД, МЕНСТРУАЛЬНИЙ ЦИКЛ І МЕНОПАУЗА
Пубертатний період
Порушення пубертатного розвитку
Передчасний пубертатний розвиток
Затримка пубертатного розвитку
Менструальний цикл
Фолікулярна фаза
Овуляція
Лютеїнова фаза
Менструація
Менопауза і постменопауза
Замісна гормональна терапія
Альтернативні терапевтичні режими
АМЕНОРЕЯ
Первинна аменорея
Аномалії вихідного тракту
Неперфорована перетинка піхви
Поперечна перетинка піхви
Агенезія піхви, або мюллерова агенезія (синдром Майєра — Рокітанського — Кюстера — Гаузера)
Тестикулярна фемінізація
Розлади кінцевих органів (органів-мішеней)
Яєчникова недостатність (гіпергонадотропний гіпогонадизм)
Дисгенезія гонад із хромосомним набором
Центральні розлади
Гіпоталамічні розлади
Гіпофізарні розлади
Вторинна аменорея
Анатомічні аномалії
Яєчникова недостатність
Синдром полікістозних яєчників
Аменорея при гіперпролактинемії
Дизрупції гіпоталамо-гіпофізарної осі
Індукція овуляції
АНОМАЛІЇ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ
Дисменорея
Первинна дисменорея
Вторинна дисменорея
Тазові спайки
Передменструальний синдром
Аномальні маткові кровотечі
Менорагія
Метрорагія і менометрорагія
Гіпоменорея. Полі- та олігоменорея
Дисфункціональні маткові кровотечі
Постменопаузальні кровотечі
ГІРСУТИЗМ І ВІРИЛІЗМ
Нормальний синтез андрогенів
Патологічна продукція андрогенів
Захворювання надниркових залоз
Синдром Кушинга
Природжена гіперплазія кори надниркових залоз
Функціональні розлади яєчників
Ненеопластичні захворювання яєчників
Неопластичні захворювання яєчників
Медикаментозні препарати й екзогенні гормони
Ідіопатичний гірсутизм
КОНТРАЦЕПЦІЯ І СТЕРИЛІЗАЦІЯ
Природні методи контрацепції
Бар'єрні методи контрацепції
Сперміциди
Внутрішньоматкова контрацепція (спіраль)
Гормональні контрацептиви
Комбіновані оральні контрацептиви
Монофазні комбіновані оральні контрацептиви
Мультифазні комбіновані оральні контрацептиви
Чисто прогестинові контрацептиви
Прогестинові імпланти
Невідкладна (ургентна) контрацепція
Хірургічна стерилізація
ЕЛЕКТИВНЕ ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ
Елективне переривання вагітності в І триместрі
Вакуум-аспірація плідного яйця та інструментальний аборт
Медикаментозний аборт
Елективне переривання вагітності в II триместрі
Медикаментозна індукція пологів
Інструментальний аборт
БЕЗПЛІДНІСТЬ І ДОПОМІЖНІ РЕПРОДУКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Чоловічі фактори безплідності
Жіночі фактори безплідності
Матковий фактор безплідності
Цервікальний фактор безплідності
Овуляторний фактор безплідності
Непояснена безплідність
Допоміжні репродуктивні технології
Індукція овуляції
Передові репродуктивні технології (IVF, GIFT, ZIFT, ICSI)
ГОСТРИЙ І ХРОНІЧНИЙ ТАЗОВИЙ БІЛЬ
Іннервація тазових органів
Типи тазового болю
Гострий тазовий біль
Овуляторний біль і дисменорея
Функціональні кісти яєчників (фолікулярні і жовтого тіла)
Маткова вагітність
Позаматкова вагітність
Тазові інфекції
Пухлини матки
Пухлини яєчників
Ендометріоз
Аденоміоз
Гострий тазовий біль негінекологічного походження
Захворювання сечовивідних шляхів
Захворювання шлунково-кишкового тракту
Хронічний тазовий біль
Тазові адгезії
Глибокий вагінальний біль
НЕОПЛАСТИЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ВУЛЬВИ І ПІХВИ
Преінвазивні захворювання вульви
Хвороба Педжета
Інтраепітеліальна неоплазія вульви
Рак вульви
Преінвазивні захворювання піхви
Рак піхви
РАК ШИЙКИ МАТКИ
Неопластичні преінвазивні захворювання шийки матки
Рак шийки матки
РАК ЕНДОМЕТРІЯ
ПУХЛИНИ ЯЄЧНИКІВ І МАТКОВИХ ТРУБ
Патогенез, класифікація, клініка, діагностика
Епітеліальні пухлини яєчників
Зародковоклітинні пухлини яєчників
Пухлини строми статевого тяжа
Рак маткових труб
ГЕСТАЦІЙНА ТРОФОБЛАСТИЧНА ХВОРОБА
Доброякісна гестаційна трофобластична хвороба
Повний міхуровий занесок
Неповний міхуровий занесок
Злоякісна гестаційна трофобластична хвороба
Інвазивний занесок
Хоріокарцинома
Трофобластична пухлина плацентарної площини
ЗАХВОРЮВАННЯ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
Дослідження стану молочної залози
Доброякісні захворювання молочної залози
Фіброкістозна хвороба
Фіброаденома
Листоподібна цистосаркома
Внутрішньопротокова папілома
Ектазія молочних проток (плазмоцитарний мастит)
Злоякісні захворювання молочної залози
Неінвазивні неопластичні захворювання
Інвазивний рак молочної залози
Лікування метастатичного або рецидивного раку молочної залози
ОПЕРАТИВНА ГІНЕКОЛОГІЯ
Операції невеликого обсягу
Операції на шийці матки
Операції при випаданні й опущенні жіночих статевих органів
Операції на придатках матки
Операції на матці
Діагностична і хірургічна ендоскопія
Передопераційна підготовка гінекологічних хворих
Післяопераційне ведення гінекологічних хворих
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Скачать бесплатно книгу:
PDF - «Акушерство і гінекологія. Підручник у 2-х томах. Том 1 - Запорожан В.М., Цегельський М.Р., Рожковська Н.М. - 2005 год (6.29 Mb)»
PDF - «Акушерство і гінекологія. Підручник у 2-х томах. Том 2 - Запорожан В.М., Цегельський М.Р., Рожковська Н.М. - 2005 год (4.59 Mb)»
Похожие материалы:
  Практичне акушерство гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з осно ... Практичне акушерство гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з осно ...
  Логічних особливостей статевих органів свійських тварин протягом їх репродуктивного використання, технології їх штучного осіменіння та трансплантації їм ембріонів, діагностики та видових відмінностей перебігу вагітності, родів і післяродового періоду.

  Урологія - Возіанов О.Ф., Люлько О.В. - 2002 год Урологія - Возіанов О.Ф., Люлько О.В. - 2002 год
  У підручнику «Урологія» подані відомості із загальних питань урології, добре ілюстровані рисунками, рентгенограмами, ехограмами, схемами оперативних втручань. У викладенні симптоматики захворювань використано принципи синдромного аналізу, що дозволяє

  Хірургія - Усенко О.Ю., Білоус Г.В., Путинцева Г.Й. - 2010 год Хірургія - Усенко О.Ю., Білоус Г.В., Путинцева Г.Й. - 2010 год
  Підручник відповідає вимогам Положення про випуск навчальної літератури з медицини для медичних закладів I—II рівнів акредитації МОЗ України і новій навчальній програмі з дисципліни «Хірургія». Матеріал підручника структуровано за освітньо-професійною

  Урологія: Курс лекцій - Костєв Ф.І. - 2004 год Урологія: Курс лекцій - Костєв Ф.І. - 2004 год
  Навчальний посібник містить матеріали лекційного курсу з урахуванням новітніх досягнень урології. Для кращого засвоєння матеріалу лекції доповнені алгоритмами та рисунками, наведено критерії діагностики і лікувальну тактику в обсязі програми з урології.

  Спадкові захворювання і природжені вади розвитку в перинатологічній практиц ... Спадкові захворювання і природжені вади розвитку в перинатологічній практиц ...
  У навчальному посібнику вперше висвітлено проблеми генетики і тератології, наведено задачі перинатологічної практики, що дозволить полегшити вивчення класичних і сучасних питань спадкової і набутої в ембріональний період розвитку патології. Розглянуто

  Довідник педіатра - Слободян Л.М. - 2005 год Довідник педіатра - Слободян Л.М. - 2005 год
  У книзі лаконічно викладено основну інформацію із усіх розділів педіатрії: анатомо-фізіологічні особливості, оцінка фізичного і психомоторного розвитку дітей першого року життя, питання вигодовування дітей першого року життя, неонатологія, патологія

  Шпитальна хірургія. Вибрані лекції - Гешелін С.О. - 2000 год Шпитальна хірургія. Вибрані лекції - Гешелін С.О. - 2000 год
  Навчальний посібник містить вибрані лекції зі шпитальної хірургії. Вони відповідають навчальній програмі для студентів V курсу медичного факультету. Для студентів і викладачів.

  Урологія - Возіанов С.О., Гжегоцький М.Р., Шуляк О.В. та ін. - 2003 год Урологія - Возіанов С.О., Гжегоцький М.Р., Шуляк О.В. та ін. - 2003 год
  Підручник охоплює теоретичні та практичні основи урології. Висвітлені питання загальної та спеціальної урології. У перших двох розділах представлена анатомія, фізіологія органів сечостатевої системи, симптоматика та методи діагностики в урології.

  Клінічне медсестринство в акушерстві та гінекології - Громова А.М., Алтуєв ... Клінічне медсестринство в акушерстві та гінекології - Громова А.М., Алтуєв ...
  Підручник з акушерства і гінекології призначений для навчання медичних сестер загального профілю. У підручнику висвітлено організацію роботи акушерського стаціонару, санітарно-гігієнічний режим у пологових відділеннях; перебіг вагітності та її

  Патологічна анатомія - Боднар Я.Я., Кузів О. Є. - 2003 год Патологічна анатомія - Боднар Я.Я., Кузів О. Є. - 2003 год
  Затверджено Головним управлінням закладів освіти МОЗ України для спеціальності 6.110100 (1998). Він включає алгоритм практичних занять і самостійної роботи студентів з вивченням основ загальної та спеціальної патологічної анатомії.


Добавление комментария

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код: