Med-books.by - Библиотека медицинской литературы. Книги, аудиокниги по медицине. Банк рефератов. Медицинские рефераты. Всё для студента-медика.
Скачать бесплатно без регистрации или купить электронные и печатные бумажные медицинские книги (DJVU, PDF, DOC, CHM, FB2, TXT), истории болезней, рефераты, монографии, лекции, презентации по медицине.


=> Книги / Медицинская литература: Акупунктура | Акушерство | Аллергология и иммунология | Анатомия человека | Английский язык | Анестезиология и реаниматология | Антропология | БиоХимия | Валеология | Ветеринария | Внутренние болезни (Терапия) | Военная медицина | Гастроэнтерология | Гематология | Генетика | География | Геронтология и гериатрия | Гигиена | Гинекология | Гистология, Цитология, Эмбриология | Гомеопатия | ДерматоВенерология | Диагностика / Методы исследования | Диетология | Инфекционные болезни | История медицины | Йога | Кардиология | Книги о здоровье | Косметология | Латинский язык | Логопедия | Массаж | Математика | Медицина Экстремальных Ситуаций | Медицинская биология | Медицинская информатика | Медицинская статистика | Медицинская этика | Медицинские приборы и аппараты | Медицинское материаловедение | Микробиология | Наркология | Неврология и нейрохирургия | Нефрология | Нормальная физиология | Общий уход | О достижении успеха в жизни | ОЗЗ | Онкология | Оториноларингология | Офтальмология | Паллиативная медицина | Паразитология | Патологическая анатомия | Патологическая физиология | Педиатрия | Поликлиническая терапия | Пропедевтика внутренних болезней | Профессиональные болезни | Психиатрия-Психология | Пульмонология | Ревматология | Сестринское дело | Социальная медицина | Спортивная медицина | Стоматология | Судебная медицина | Тибетская медицина | Топографическая анатомия и оперативная хирургия | Травматология и ортопедия | Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | Урология | Фармакология | Физика | Физиотерапия | Физическая культура | Философия | Фтизиатрия | Химия | Хирургия | Экологическая медицина | Экономическая теория | Эндокринология | Эпидемиология | Ядерная медицина

=> Истории болезней: Акушерство | Аллергология и иммунология | Ангиология | Внутренние болезни (Терапия) | Гастроэнтерология | Гематология | Гинекология | ДерматоВенерология | Инфекционные болезни | Кардиология | Наркология | Неврология | Нефрология | Онкология | Оториноларингология | Офтальмология | Педиатрия | Профессиональные болезни | Психиатрия | Пульмонология | Ревматология | Стоматология | Судебная медицина | Травматология и ортопедия | Урология | Фтизиатрия | Хирургия | Эндокринология

=> Рефераты / Лекции: Акушерство | Аллергология и иммунология | Анатомия человека | Анестезиология и реаниматология | Биология | Валеология | Ветеринария | Внутренние болезни (Терапия) | Гастроэнтерология | Генетика | Гигиена | Гинекология | Гистология, Цитология, Эмбриология | Диагностика | ДерматоВенерология | Инфекционные болезни | История медицины | Лечебная физкультура / Физическая культура | Кардиология | Массаж | Медицинская реабилитация | Микробиология | Наркология | Неврология | Нефрология | Нормальная физиология | Общий уход / Сестринское дело | Озз | Онкология | Оториноларингология | Офтальмология | Патологическая анатомия | Педиатрия | ПатоФизиология | Профессиональные болезни | Психиатрия-Психология | Пульмонология | Ревматология | Скорая и неотложная медицинская помощь | Стоматология | Судебная медицина | Токсикология | Травматология и ортопедия | Урология | Фармакогнозия | Фармакология | Фармация | Физиотерапия | Фтизиатрия | Химия | Хирургия | Эндокринология | Эпидемиология | Этика и деонтология

=> Другие разделы: Авторы | Видео | Клинические протоколы / Нормативная документация РБ | Красота и здоровье | Медицинские журналы | Медицинские статьи | Наука и техника | Новости сайта | Практические навыки | Презентации | ШпаргалкиMed-books.by - Библиотека медицинской литературы » Валеология

Модуль 2. Профілактичні дії на робочому місці серед персоналу загальноосвітніх навчальних закладів. Профілактика алкогольних та наркотичних проблемМодуль 2. Профілактичні дії на робочому місці серед персоналу загальноосвітніх навчальних закладів. Профілактика алкогольних та наркотичних проблем

Профілактика алкогольних та наркотичних проблем є частиною навчально-методичного комплекту „Комплексної програми з профілактики наркотичних та алкогольних проблем, зорієнтованої на учнів 1-12 класів, їх батьків та персонал загальноосвітніх закладів I – III ступенів навчання», розробленої за підтримки та фінансування Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. Посібник призначений для використання тренерами з числа працівників колективів загальноосвітніх навчальних закладів, керівниками та лідерами профспілкових організацій, директорами шкіл. Програмний модуль є джерелом точної інформації про розробку політики закладу освіти щодо вживання алкоголю та наркотиків, містить сучасні якісні методи профілактичної діяльності на робочому місці. Основна частина посібника складається із тематичних вправ та інформаційних листків, спрямованих на підвищення рівня
компетентності з наркотичних та алкогольних питань, на формування навичок особистісної профілактики проблем, пов’язаних із вживанням психоактивних речовин. Особливістю модуля є наявність тестів для самоаналізу та самооцінки власних «стосунків» з алкоголем та наркотиками. Засвоєння тематичної інформації пропонується у формі тренінгу, сценарій якого представлений в даному посібнику.

0

Батьківська компетентність або підказки батькам. Профілактика алкогольних та наркотичних проблем серед дітей - Вієвський А.М. Модуль 3.Батьківська компетентність або підказки батькам. Профілактика алкогольних та наркотичних проблем серед дітей - Вієвський А.М. Модуль 3.

Модуль є частиною навчально-методичного комплекту Комплексної програми з профілактики наркотичних та алкогольних проблем, зорієнтованої на учнів 1-12 класів, їх батьків та персонал загальноосвітніх закладів I – III ступенів навчання, розробленої за підтримки та фінансування Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.
Зміст модуля – це 16 методичних розробок профілактичних занять для батьків, викладені в інтерактивній формі, тривалістю не більше 40 хвилин, рекомендовані для використання класними керівниками та шкільними психологами в системі батьківських зборів. Головне завдання модуля полягає у підвищенні компетентності батьків щодо профілактики наркотичних та алкогольних проблем у своїх дітей, формування навичок безпечної
поведінки дитини, в тому числі в її стійкій впевненій відмові від наркотиків та алкоголю.

0

Оказание медицинской помощи по профилактике и отказу от курения - Гамбарян М.Г., Калинина А.М. - 2012 годОказание медицинской помощи по профилактике и отказу от курения - Гамбарян М.Г., Калинина А.М. - 2012 год

Методические рекомендации направлены на совершенствование профилактической помощи в системе здравоохранения. Представленное комплексное клинико-организационное профилактическое вмешательство реализуется как на индивидуальном, так и групповом уровне, его цель в снижении риска заболеваний, связанных с курением. Оно основано на ранней диагностике, коррекции и мониторинге. Методические рекомендации содержат
- алгоритмы организации помощи курящим в лечебно-профилактических учреждениях,
- алгоритмы действия врачей на различных этапах оказания помощи,
- оценку эффективности технологий по преодолению потребления табака.
Рекомендации адресованы врачам первичного звена здравоохранения – врачам медицинской профилактики (центры медицинской профилактики, кабинеты/отделения медицинской профилактики лечебно-профилактических учреждений), врачам общей практики, терапевтам, руководителям учреждений первичной медико-санитарной помощи.

0

Скрытая профилактика наркомании. Практическое руководство для педагогов и родителей - Гарифуллин Р.Р. - 2002 годСкрытая профилактика наркомании. Практическое руководство для педагогов и родителей - Гарифуллин Р.Р. - 2002 год

Автор рассказывает об основных психотерапевтических методах профилактики наркомании в средних учебных заведениях. Его советы и рекомендации помогут педагогам обезопасить своих учеников от соблазнов попробовать наркотики.
Книга полезна и родителям, беспокоящимся о судьбах своих детей.

+1

Россия: дело табак. Расследование массового убийства - Дёмин А.К., Дёмина И.А., Дёмин А.А., Дёмин А.А., Дёмина И.А. - 2012 годРоссия: дело табак. Расследование массового убийства - Дёмин А.К., Дёмина И.А., Дёмин А.А., Дёмин А.А., Дёмина И.А. - 2012 год

Основой публикации является первое научно-практическое исследование табачной индустрии в Российской Федерации в интересах обеспечения национальной безопасности, защиты национальных интересов – здоровья и жизни населения, национальной экономики, социально-экономического развития страны.
Впервые рассмотрены и проанализированы, с позиций защиты жизни и здоровья населения и национальной экономики, ключевые аспекты организации и деятельности табачной индустрии, включая управление, кадровое обеспечение, производство, экспортно-импортные операции, контрабанду, дистрибуцию и продажи, экономические расчеты, воздействие на государственную политику, бизнес-сообщество, гражданское общество, СМИ, научные разработки.

0

Профилактика табакокурения среди молодежи - Дзюбайло А.В. - 2011 годПрофилактика табакокурения среди молодежи - Дзюбайло А.В. - 2011 год

Данная работа представляет большой интерес в области профилактики табакокурения среди молодежи и может быть использована в качестве практического руководства педагогами, детскими психологами, врачами первичного звена, работниками социальных приютов для дете. Применение предложенного эффективного курса профилактических
занятий, направленного на формирование у подростков и студентов установок на здоровый образ жизни, закрепит отрицательное отношение к табакокурению.

0

Профилактика наркотической зависимости у детей и молодежи - Коробкина З.В., Попов В.А. - 2002 годПрофилактика наркотической зависимости у детей и молодежи - Коробкина З.В., Попов В.А. - 2002 год

В книге дан всесторонний анализ причин потребления детьми и молодежью алкоголя, наркотиков, табака и других психоактивных веществ, проанализированы основные пути преодоления этого негативного социального явления. Наибольшее внимание уделено антинаркотическому просвещению детей и молодежи в образовательной среде и семье. Изложена сущность первичной, вторичной и третичной профилактик наркозависимости, обеспечивающих достижение положительного результата при использовании социальных, педагогических, медицинских и законодательных мер.
Может быть полезна также студентам средних учебных заведении, педагогам, родителям, всем интересующимся данной проблемой.

0

Лекции о влиянии алкоголя на организм человека. Алкоголь и печень - Логинов А.С., Блок Ю.Е., Джалалов К.Д. - 1987 годЛекции о влиянии алкоголя на организм человека. Алкоголь и печень - Логинов А.С., Блок Ю.Е., Джалалов К.Д. - 1987 год

Пособие знакомит с современными научными представлениями о механизмах развития, симптомах и последствиях алкогольной болезни печени. В книге последовательно в популярной форме изложены экспериментальные и клинические данные по возникновению, эволюции, методам раннего диагноза, профилактике и лечению основных форм этой болезни. Даны рекомендации по ведению антиалкогольной работы.
Для студентов и преподавателей вузов. Книга может быть использована широким кругом читателей.

0

Здоровый образ жизни и профилактика наркомании среди молодежи - Невзорова В.А., Ульянов И.Г., Бродская Т.А. - 2017 годЗдоровый образ жизни и профилактика наркомании среди молодежи - Невзорова В.А., Ульянов И.Г., Бродская Т.А. - 2017 год

Пособие содержит необходимую информацию о медицинских, психологических, социально-экономических и юридических аспектах формирования здорового образа жизни и профилактики наркозависимости среди молодежи. Показано место и роль волонтёрского движения в отказе от вредных привычек и формировании здорового образа жизни. Материал подготовлен для профилактической работы при непосредственной организации занятий с молодёжью и позволяет обсуждать с обучающимися практически любую тему, касающуюся здорового образа жизни и отказа от вредных привычек. Предназначено для обучения студентов медицинских вузов, в том числе участников волонтёрского движения в сфере профилактики наркомании и формирования здорового образа жизни.

0

Бросаю курить самостоятельно - Сахарова Г.М. - 2009 год5 шагов к успеху как бросить курить. Методическое пособие содержит множество фактов вредного воздействия курения на различные органы и системы организма.

0